Klienci na całym świecie inwestują obecnie około 100 mld dolarów rocznie w energetykę słoneczną a w interesie wszystkich jest aby utrzymywać wysoką jakość takich inwestycji – a podstawą tego są właśnie niezawodne i pewne urządzenia. 

 
Trwają finalne prace naukowców z amerykańskiego National Renewable Energy Laboratory (NREL) z ich partnerami na całym świecie, celem ustanowienia nowego, międzynarodowego standardu jakości dla produkcji modułów fotowoltaicznych. 
Producenci modułów fotowoltaicznych będą mogli korzystać z nowego standardu w produkcji modułów PV, żeby zwiększyć poziom zaufania inwestorów, mediów, a konsumenci będą mogli spokojnie inwestować w takie systemy jako bezpieczne i niezawodne. To z kolei ma się przyczynić do obniżenia kosztów finansowania takich projektów. 
Prace trwają już od pięciu lat i uzupełniają istniejącą normę ISO-9001. Została ona rozbudowana wspólnie z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC) i International PV Quality Assurance Task Force (PVQAT).
Ta grupa została powołana już w 2011 roku pisząc wtedy szkice i plany koordynowania badań, by utworzyć podstawę do tworzenia nowych standardów. 
Wytyczne będą zawierać takie wskazówki jak:
 
  • Jak testować moduły fotowoltaiczne (w kontekście ich trwałości, dla wybranej strefy klimatycznej i różnych konfiguracji montażowych)
  • Jak zapewnić stałą produkcję (temat IEC 62941)
  • Jak zapewnić w pełni funkcjonalny i sprawnie działający system 
Wkład w badania i opracowanie standardów pochodzi od takich osób jak: Govind Ramu (SunPower), Yoshihito Eguchi (Mitsui Chemical), George Kelly (Sunset Technology), Masaaki Yamamichi (AIST), Wei Zhou (Trina Solar), Sumanth Lokanath (First Solar) i Sarah Kurtz (NREL). 
 
Współautorzy uwzględnili w opracowaniu potencjalne przyczyny awarii, podejmowanie zabiegów mających na celu eliminację tych awarii i co istotne – bezpieczny sposób transportu i dostawy. Transport i dostawa na miejsce budowy jest kluczowym zagadnieniem, ale też bardzo newralgicznym w całym procesie inwestycji w instalację fotowoltaiczną, 
 
Zagadnieniem, które poruszano był ten problem identyfikacji modułów w całym łańcuchu dostaw w przypadku wycofania lub roszczeń gwarancyjnych.  Opracowane zostały już listy kontrolne i wytyczne dotyczące kontroli fabrycznej, aby zapewnić spójne wdrożenie nowych standardów. 
 
Źródło: renewableenergyworld.com