Proponowane regulacje prawne prawa energetycznego wzbudzają wiele wątpliwości. Zdaniem ekspertów funkcjonowanie w tych warunkach rynku Odnawialnych Źródeł Energii będzie bardzo trudne.

Michał Siembab dyrektor generalny PIGEO:
 
Cieszy nas fakt, że propozycja mechanizmu wsparcia doczekała się publikacji przez MG. Natomiast szczegóły zaproponowanych rozwiązań wprowadzają duże zamieszanie i powodują, że nie jesteśmy spokojni o dalszy los i rozwój energii z odnawialnych źródeł w Polsce.
 
Mieliśmy świadomość tego, że wprowadzenie nowego systemu tak, by nie naruszać praw nabytych właścicieli obecnie funkcjonujących instalacji będzie bardzo trudne. Zależało nam bardzo na tym, by obecnie funkcjonujący system zielonych certyfikatów był potraktowany w taki sposób aby wszyscy dotychczas realizujący swoje inwestycje i funkcjonujący na rynku nie utracili praw nabytych.
Z drugiej strony zależało nam też na tym, żeby wady obecnego systemu zostały usunięte.
Do tej pory aby realizować obowiązek zapisany w ustawie prawo energetyczne wystarczyło płacić opłatę zastępczą i fizycznie nie starać się o posiadanie odpowiedniej ilości energii ze źródeł odnawialnych w swoim bilansie. W ten, sztuczny, lecz cały czas zgodny z prawem sposób doprowadzono do znaczącej nadpodaży certyfikatów na rynku.
 
Założenia, które ministerstwo przyjęło w przedstawionym dokumencie, miały na celu rozwijanie systemów opartych w jak największym stopniu na dostępnych w kraju zasobach. Rozumiemy konieczność stworzenia systemu jak najbardziej ekonomicznego, tak by energia ze źródeł odnawialnych  była jak najtańsza, ale zaproponowane rozwiązania w naszej opinii nie do końca się sprawdzą.
Ministerstwo, poza tym postawiło sobie dwa założenia  które wg Izby są dyskusyjne.
Fakt, że system, został zaproponowany jedynie dla uzyskania niezbędnego minimum zapisanego w pakiecie klimatyczno-energetycznym, martwi tych przedstawicieli branży, który w rozwoju OZE w Polsce widzą szansę na poprawę innowacyjności i efektywności polskiej energetyki. Przedstawiony mechanizm stawia mało ambitne cele. Energetyka odnawialna nie powinna być traktowana jako przeszkoda w rozwoju kraju.
 
Ponadto zauważamy, że legislator za wszelką cenę stara się obniżyć koszty funkcjonowania całego systemu. Może to skutkować tym, że wybierane będą technologie, pozwalające na uzyskanie energii  z OZE najniższym możliwym kosztem, lecz z wyłączeniem technologii umożliwiających maksymalne wykorzystanie polskiego potencjału. Nie jest tajemnicą, że koszty eksploatacji biogazowni rolniczych są dużo wyższe niż koszty eksploatacji farm wiatrowych. Biogazownia jednak ma dodatkowe zalety: pracuje z dużo większą wydajnością niż farma wiatrowa i z dużo większą przewidywalnością. Ponadto bazować może na surowcach z przemysłu rolno-spożywczego oraz na odpadach których w Polsce nie zagospodarowuje się w wysoce efektywny sposób.
 
Kolejnym aspektem bardzo ważnym dla branży jest fakt, iż w proponowanych zmianach jest wiele zapisów wydłużających cały proces inwestycyjny. Obecnie, czas od przygotowanie projektu technicznego, od koncepcji do pozwolenia na budowę a potem budowy i w konsekwencji pozwolenia na użytkowanie jest stanowczo zbyt długi. Dodatkowe obowiązki oraz procedury administracyjne w naszej opinii znacząco wydłużą i utrudnią proces przygotowania projektu. Zwiększą się również ryzyka związane z bardzo już skomplikowanym systemem.

 

Michał Siembab – dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO)
 
Karierę zawodową związał z energetyką odnawialną w roku 2006, pracując kolejno w firmie Ecofys Poland, Evelop Poland, jako konsultant oraz deweloper projektów wiatrowych i biogazowych. Ostatnie lata piastował stanowisko dyrektora ds. energii odnawialnej oraz dyrektora działu rozwoju przedsiębiorstwa w EWE Polska, będącego częścią koncernu EWE AG z siedzibą w Oldenburgu.
Posiada doświadczenie w zakresie: zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz funkcjonowania systemów wsparcia dla podmiotów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych w Polsce i za granicą. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych: zarządzanie środowiskiem, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie innowacją.

pigeo dlugie