Start rewolucji śmieciowej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od 1 lipca 2013 obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami, które gwarantują nam odbiór śmieci z naszych domów. Teraz gmina odpowiada za stworzenie dogodnego systemu segregacji dla wszystkich swoich mieszkańców. Ponadto za posortowane śmieci zapłacimy mniej. Zdecydowana większość samorządów – 99% przygotowała nowy system „śmieciowy”.

Większość gmin jest dobrze przygotowana do wejścia w życie ustawy. Według danych z 28 czerwca, 1 972 samorządy (79%) zorganizowały przetarg i podpisały umowę z firmą odbierającą śmieci, a tylko 20 gmin (1%) w ogóle nie podjęło żadnych działań. Przed podpisaniem umowy jest 317 gmin (13%), a 170 (7%) – w trakcie procedur przetargowych. W Polsce jest 2 479 gmin.

Minister Marcin Korolec: Zrobiliśmy znaczący krok w stronę nowoczesnego gospodarowania odpadami. Od dziś wszyscy mamy ustawowo zagwarantowany odbiór śmieci z naszych domów. Do tej pory co czwarty z nas nie był objęty żadną umową. Kończy się czas dzikich wysypisk i palenia śmieci w piecach, zaczyna sortowania, recyklingu i nowych miejsc pracy w branży odzyskiwania surowców.

Minister Korolec dodaje: Każda duża zmiana na początku rodzi trudności. Jeżeli coś według nas nie funkcjonuje właściwie, warto skontaktować się ze swoim urzędem gminy. Samorządy powinny na bieżąco informować nas, w jaki sposób zadbały o odbiór od nas śmieci na nowych zasadach.

Jeszcze w lipcu minister środowiska rozpocznie wizyty w województwach i konsultacje z marszałkami województw,  wojewodami i samorządowcami na temat dalszego rozwoju systemu gospodarki odpadami w regionach. Spotkania te będą miały także na celu rozmowy o perspektywach finansowych na inwestycje w tym zakresie.

Ponadto od 16 lipca w całym kraju inspektoraty ochrony środowiska rozpoczną kontrolę realizacji ustawy przez gminy.

***

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapewnia wprowadzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami – od odbioru śmieci, po ich sortowanie, odzysk surowców, unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji, a także tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów.

Dzięki nowym przepisom mamy szansę osiągnąć europejskie poziomy odzysku i recyklingu (teraz w Polsce 71% śmieci trafia na wysypiska, a 11% do recyklingu, np. w Niemczech 0,5% -na wysypiska, 45% -do recyklingu). Spełnimy także zobowiązania, jakie nakłada unijna dyrektywa w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r.) oraz unikniemy wysokich kary dla Polski.

Więcej na temat rewolucji śmieciowej na www.naszesmieci.pl

Źródło: Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl