Pszczyna była pierwszą gminą, która przystąpiła do programu Stop Smog. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował, że do tej pory przeznaczył 8 mln dofinansowania na przedsięwzięcia proekologiczne w tej gminie. 15 kwietnia 2021 r. na terenie gminy Pszczyna rusza pilotaż dla budynków wielorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze. Przypomnijmy, że 13 kwietnia br. rozpoczął się taki sam pilotaż, ale dla budynków wielorodzinnych w woj. zachodniopomorskim.

W możliwości dofinansowania przedsięwzięć wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji skorzysta 180 budynków wielorodzinnych. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej Paweł Mirowski poinformował, że nie zmienia się nic, jeśli chodzi o zasady finansowania. Obowiązuje podstawowy i podwyższony poziom dotacji, wartość dofinansowania zależy od rodzaju zamontowanego źródła ciepła. Łączny budżet to 6 mln zł dla zabudowy wielorodzinnej. Dofinansowanie może wynieść nawet 290 tys. na wymianę źródła w budynku wielolokalowym.

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska podkreślił, że jest to rozwiązanie, które czyni program Czyste Powietrze jeszcze bardziej skutecznym. W realizacji pilotażu ważna jest synergia rządu i samorządu. Ma nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają gminy, które znajdują się na liście 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce.

– Chcemy, by mieszkańcy Pszczyny mieli ofertę umożliwiającą przeprowadzenie działania remontowego, aby uczynić ją miastem ekologicznym, a mieszkańcy oddychali lepszym powietrzem – powiedział przedstawiciel resortu klimatu i środowiska.

Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze przypomniał, że Pszczyna była prekursorem wdrażania programu Stop Smog. Program Czyste Powietrze musi nadążać za zmianami społeczności i mentalności Polaków.

– Dzisiejszy pilotaż jest odpowiedzią na poszukiwanie kierunku zmian w budownictwie wielolokalowym. Jestem przekonany, że przyszłym roku będziemy mogli powiedzieć “lex Pszczyna” odnośnie wdrażanych zmian w programie Czyste Powietrze. Pilotaż pokaże nam, jak realizować efektywnie program na poziomie gminy – wyjaśnił Orzeł.

Maciej Chorowski, prezes Zarządu NFOŚiGW wskazał, że program modernizacyjny wymaga nowych technologii. Pilotaż powoli na przetestowanie takich rozwiązań, które pozwolą poprawić życie mieszkańców, bezpośrednich beneficjentów programu, jak i pośrednich, czyli wszystkich mieszkańców oddychających powietrzem w Pszczynie. – Stoimy przez unikalna szansą stworzenia przemysłu, rozwoju kompetencji na Śląsku – podkreślił przedstawiciel NFOŚiGW.

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to jeden z największych programów w Polsce, który ma celu walkę ze smogiem oraz przyśpieszenie powszechniej modernizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Program o budżecie 103 mld zł. jest przewidziany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Można otrzymać dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym. Pilotaże w woj. zachodniopomorskim oraz w gminie Pszczyna są odpowiedzią na potrzeby budownictwa wielorodzinnego.

 

 

Redakcja GLOBEnergia