Jak podało wczoraj Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, statki będą używać paliwa z mniejszą zawartością siarki albo redukować jej emisję w inny sposób, co poprawi jakość powietrza i środowiska.

Rada Ministrów przyjęła 2 września 2014 r. projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Ustawa wdroży do polskiego prawa dyrektywę wspólnotową 2012/23/UE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz wymogi zawarte w załączniku VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL).
 
Zgodnie z wymogami międzynarodowymi, od 2015 r. maksymalna zawartość siarki w paliwach stosowanych przez statki pływające po morzach: Bałtyckim, Północnym, Karaibskim, a także po kanale La Manche oraz wodach wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej (strefy ECA) – ma być obniżona do 0,1 proc. Obecnie na tych obszarach żeglugowych można stosować paliwa z zawartością siarki na poziomie 1 proc!

Dwutlenek siarki jest ostrym, duszącym gazem, który w określonych stężeniach jest trujący dla ludzi i zwierząt oraz szkodliwy dla roślin. Emisja tlenków siarki jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego i układu krążenia, wywołuje też kwaśne deszcze, które zakwaszają wody.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju