Stawiają na wodór! Śrem z najnowocześniejszym systemem ogrzewania w Polsce

To już pewne! Powstanie pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem. W Muzeum Śremskim podpisano umowę na realizację projektu nowego osiedla. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach inwestycji Śremskiego TBS Sp. z o.o. oraz Gminy Śrem, a za opracowaniem innowacyjnego systemu stoi Con-Project Sp. z o.o. we współpracy z SES Hydrogen Energy.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Pierwsza, oby nie ostatnia

Celem inwestycji jest stworzenie pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Docelowo ma się ona stać częścią systemu zasilającego osiedle planowane na ulicy Farnej w Śremie. W sumie zintegrowany system ma zasilić 195 mieszkań. Główne założenia projektu to wybudowanie kotłowni wodorowej opartej na spalaniu wodoru i tlenu, a także instalacji grzewczej obejmującej gruntowe pompy ciepła solanka/woda.

Co zasili ciepło z kotłowni wodorowej? Ma ono zostać zużyte głównie na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania budynków. Sercem kotłowni będzie kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów. Nie zabraknie również elektrolizerów - pełna infrastruktura obejmie moduł generacji wodoru i tlenu z użyciem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi, oraz wymiany ciepła.

To prawdziwa innowacja. Kocioł wodorowy, planowany do zastosowania w ramach tej inwestycji jest w pełni pionierskim urządzeniem. Dzięki jego użyciu do osiedla będzie dostarczana czysta energia. Substraty biorące udział w jej wytwarzaniu to tylko wodór i tlen. Zastosowanie obiegu zamkniętego w instalacji pozwoli na eliminację emisji COx, NOx, SOx oraz pyłów. Co więcej ma być możliwy częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która będzie kierowana z powrotem na elektrolizer. Przypominamy, że integralną częścią instalacji pozostają pompy ciepła solanka/woda. Dlatego też istotnym elementem tej inwestycji ma się okazać zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych. 

Gmina robi co może

Oprócz inwestycji w tą pierwszą w skali kraju kotłownię wodorową, gmina Śrem prowadzi również program dofinansowań na wymianę konwencjonalnych systemów 

ogrzewania czy dba o rozwój systemów zarządzania odpadami. Poniżej skalę inwestycji przybliża Burmistrz Śremu:

-Od lat priorytetem gminy Śrem jest zrównoważony rozwój. Realizując zadania samorządu i spełniając potrzeby mieszkańców, staramy się podążać za nowoczesnością. Jako gmina wprowadziliśmy wiele inicjatyw, których celem jest poprawa jakości środowiska: dofinansowujemy mieszkańcom wymianę ogrzewania węglowego, pilotażowo uruchomiliśmy inteligentny system gospodarowania odpadami na osiedlu bloków, Śremskie Wodociągi wytwarzają z odpadu polepszacz do gleb, flota komunalnej spółki PGK w 50% zasilana jest LNG/CNG. Osiedle zasilane wodorem to wielki krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego. Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, a perspektywa rozwoju technologii wodorowej przekonuje do przystąpienia do tego nowatorskiego i pionierskiego przedsięwzięcia – podkreśla Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu.

Projekt osiedla wodorowego w Śremie stanowi innowację nie tylko na poziomie krajowym, ale także w skali całej Europy. W idealny sposób wpisuje się w obecne wymogi stawiane nowoczesnym systemom energetycznym. Jednocześnie zapewnia osiągnięcie celów wyznaczonych legislacjami, jak i daje niezależność odbiorców ciepła od zmian na rynku energii i paliw. Władze gminy mają nadzieję, że ich podejście stanie się pozytywnym impulsem, zachęcającym inne miasta, inwestorów i deweloperów do przyjęcia czystych technologii wodorowych.

Źródło: SES Hydrogen.

Zobacz również