Stawka opłaty kogeneracyjnej wzrośnie do 4,06 zł/MWh w 2022 roku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało nowy poziom opłaty kogeneracyjnej w 2022 roku. Według opublikowanego projektu rozporządzenia, utrzyma się ona na poziomie 4,06 zł za MWh. Przypomnijmy, że w 2021 roku opłata kogeneracyjna pojawiająca się na naszych rachunkach wynosi 0 zł. Zmiana stawki przełoży się na wyższe koszty konsumpcji energii. Opłata ma na celu wsparcie kogeneracji w Polsce.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na 2022 roku. W dokumencie określono wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej w przyszłym roku na poziomie 4,06 zł/MWh. Podczas ustalania poziomu opłaty brano pod uwagę planowany koszt systemu wsparcia jednostek kogeneracji, wynikający z prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w 2022 roku. Ponadto wzięto pod uwagę prognozowane koszty działalności operatora rozliczeń w przyszłym roku, związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Czym jest kogeneracja? Przypomnijmy, że jest to proces, który w elektrociepłowniach pozwala jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i ciepło, czyli jednocześnie energię do naszych gniazdek i ciepłą wodę do kaloryferów w ogrzewaniu miejskim. Postrzegana jest jako efektywne źródło ciepła i energii, które może odegrać kluczową kluczowa rolę w dekarbonizacji ciepłownictwa. 

Zapłacimy o 10 zł wyższe rachunki za energię w skali roku

Nowe regulacje mają zapewnić właściwie funkcjonowanie mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji poprzez zagwarantowanie finansowania systemu wsparcia przez określenie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej w 2022 roku.

Czy podwyżkę odczują odbiorcy energii? Z pewnością. W Ocenie Skutków Regulacji czytamy, że mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji finansowany jest z opłaty kogeneracyjnej w ramach taryf operatorów systemów elektroenergetycznych. Koszty funkcjonowania wsparcia przeniesione będą na wszystkich odbiorców energii elektrycznej, proporcjonalnie do wolumenu pobieranej energii. Środki uzyskane z tytułu pobrania opłaty kogeneracyjnej przekazywane są przez operatora systemu przesyłowego do operatora rozliczeń odpowiedzialnego za rozliczenie opłat i wypłatę wsparcia.

Czytamy ponadto, że odbiorcy energochłonni uprawnieni są do ulgi w opłacie kogeneracyjnej, której wielkość zależy od wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Stawka opłaty kogeneracyjnej uwzględniająca ulgi dla odbiorców energochłonnych wynosi 4,06 zł/MWh, co stanowić będzie średnie obciążenie w wysokości ok. 10,15 zł/rok/gospodarstwo domowe – wynika z szacunków ministerstwa.

Projekt rozporządzenia wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Nowe regulacje dotkną ok. 17,9 mln odbiorców końcowych w Polsce, z czego 16,4 mln to odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym w odbiorcy w gospodarstwach domowych - ponad 15,8 mln

Trwa postępowanie taryfowe – rynek czeka na wyniki

Jak wielokrotnie wcześniej zapowiadano, do URE wpłynęły wnioski spółek energetycznych dotyczące taryf za energię elektryczną oraz opłat za dystrybucję energii elektrycznej. Nie wiemy na dzień dzisiejszy czy we wnioskach wskazano prośbę o podwyższenie stawek. Można się jedynie domyślać, że w związku z rosnącymi cenami energii oraz kryzysem energetycznym, taryfy będą większe w 2022 roku. Ostateczną decyzję prezesa URE poznamy po zakończeniu postępowania taryfowego.

- W przypadku taryfy za obrót energii elektrycznej wzrost będzie dwucyfrowy. Do 17 grudnia chcemy opublikować nowe stawki taryfowe na przyszły rok – poinformował w dzisiejszej rozmowie z Rzeczpospolitą prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Gawin.

Zobacz również