Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki zapowiedział, że wsparcie dla współspalania pozostanie na obecnym poziomie do 2017 roku. Ponadto dodał, że trójpak energetyczny jest już praktycznie gotowy. 

Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu, wiceminister Jerzy Witold Pietrewicz poinformował o zachowaniu dotychczasowego wsparcia dla współspalania biomasy. Decyzja o utrzymaniu obecnych stawek do 2017 roku została podjęta po uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku zielonych certyfikatów. Ponadto nagła zmiana wsparcia dla współspalania mogłaby zrujnować przemysł biomasowy. Aby do tego nie doszło, należy znaleźć inną alternatywę dla tego surowca. Innym źródłem popytu na biomasę, według Pietrewicza mogłoby być jej spalanie w wysokosprawnej kogeneracji albo biogazowanie.
Pietrewicz w imieniu Ministerstwa Gospodarki zapewnił, że będą toczone rozmowy z NFOŚiGW w sprawie systemowego wsparcia rozwoju instalacji wykorzystujących biomasę jako źródło. Będą to przede wszystkim wysokosprawne instalacje oraz małe instalacje spalające biopaliwa, jak również małe i średnie biogazownie.
W dalszej części wystąpienia Pietrewicz poinformował o obecnym stanie prac nad ustawami energetycznymi. Aktualnie rząd pracuje nad „małym trójpakiem”, który już niebawem powinien zostać przyjęty. Maksymalnie za kilka miesięcy ustalenia zaczną obowiązywać, dzięki czemu Polska uniknie zapowiedzianych kar. Po zakończeniu prac nad „małym trójpakiem” Ministerstwo Gospodarki przedstawi zmodyfikowaną wersję „dużego trójpaku”.
W związku z tym, że każdemu zależy, aby aktualne projekty były jak najlepiej dopracowane, zarówno ustawa o OZE, jak i pozostałe dokumenty z tzw. trójpaku energetycznego nie są póki co prezentowane szerokiej opinii publicznej. Jak już wszystko będzie uzgodnione, efekty pracy zostaną przedstawione.

Źródło:
Rynek Energii Odnawialnej