Stowarzyszenia branżowe wspólnym głosem w działaniach związanych z likwidacją niskiej emisji!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce!

22 listopada 2018 roku podczas Kongresu Trendy Energetyczne w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele 7 czołowych stowarzyszeń branżowych złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

Stowarzyszenia zobowiązały się tym samym do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” w celu wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oraz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

Stowarzyszenia mają świadomość tego, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że organizacjom branżowym w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu Czyste Powietrze. Będą również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Partnerstwo w ramach porozumienia będzie realizowane poprzez:

 • Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce
 • Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”
 • Realizację celów: OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030
 • Wdrażanie znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED w Polsce

Po dwóch dekadach od przygotowania pierwszych publicznych programów wspierających transformację energetyczną na naszym kontynencie, nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków z doświadczeń zachodnioeuropejskich krajów i na stworzenie modelu, który w efektywny sposób odpowiadałby na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także skutecznie stymulował rozwój gospodarczy Polski.

Stowarzyszenia przystępujące do porozumienia:

 • Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
 • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
 • Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
 • Stowarzyszenie Polska Wentylacja
 • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Chęć przystąpienia do porozumienia deklaruje również SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich). Nastąpi to najprawdopodobniej już w grudniu tego roku.

Podpisanie porozumienia do szczęśliwy finał kilkumiesięcznych rozmów. Wierzymy, że interweniowanie w istotnych sprawach w imieniu kilku organizacji będzie dobrze odbierane przez stronę rządową oraz pozwoli na szybsze i skuteczniejsze działania.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia