W środę 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Banku przedstawił główne założenia Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2020.

 
Zgodnie z proekologiczną misją BOŚ ma być sprawnym kanałem transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. W tym obszarze będzie ściśle współpracował m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.
 
i Gospodarki Wodnej, który jest większościowym akcjonariuszem Banku. BOŚ, w perspektywie roku 2020, zakłada wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) zostanie obniżony do ok. 51 proc., a zysk netto przekroczy 140 mln zł (wartości te nie uwzględniają podatku bankowego). 
 
To, co nas wyróżnia – DNA marki BOŚ – to misja wspierania przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, którą w sposób ekspercki realizujemy od ponad 25 lat. Jako polski Bank łączymy biznes i ekologię z korzyścią dla Klientów. Chcemy być istotnym podmiotem systemu finansowania ochrony środowiska, działającym w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. Efektywnie wspieramy zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, angażując krajowe fundusze ochrony środowiska i środki Unii Europejskiej. Będziemy nadal się rozwijać w tym obszarze, stając się aktywnym i dynamicznym kanałem transmisji środków przeznaczonych na inwestycje proekologiczne  i zrównoważony rozwój. – powiedział Stanisław Kluza, p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.
 
Ramowa Strategia zapowiada korektę modelu biznesowego BOŚ, ukierunkowaną na poprawę efektywności. Opracowany przez Bank Ochrony Środowiska dokument wskazuje także na konieczność zapewnienia stabilnych i tańszych źródeł finansowania oraz rozszerzenia aktywności w obszarze proekologicznej misji Banku. 
 
Bank Ochrony Środowiska opiera swój rozwój do 2020 roku na czterech filarach:
Najlepszych i unikalnych na rynku kompetencjach ekologicznych – specjalistycznej ofercie proekologicznej, wsparciu przy sprzedaży produktów kredytowych, finansujących inwestycje proekologiczne
Unikalnej na rynku synergii ze współpracy z akcjonariuszami – m.in. NFOŚiGW, Lasów Państwowych
Najszybszym na rynku procesie kredytowym
Ekologii czasu – sprawnej, profesjonalnej obsłudze i procesach, które oszczędzają czas
 
Źródło: BOŚ Bank