Studenci z Koła Naukowego Odnawialnych Źródeł Energii GRZAŁA skonstruowali pojazd hybrydowy OZI

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Studenci z Koła Naukowego Odnawialnych Źródeł Energii „GRZAŁA”  skonstruowali pojazd hybrydowy. „OZI – ekologiczny pojazd o napędzie hybrydowym” to tytuł projektu studenckiego polegającego na zaprojektowaniu i skonstruowaniu prototypu ekologicznego pojazdu trójkołowego o napędzie hybrydowym. Napęd hybrydowy to taki układ w którym współdziałają dwa różne źródła energii (stanowiące dwa różne źródła napędu). W tym przypadku są to: energia mechaniczna powstała poprzez pracę ludzkich mięśni oraz energia słoneczna, której zamiana na elektryczną następuje w panelu fotowoltaicznym (OZE) zamontowanym na pojeździe. Następnie w silniku elektrycznym wykonywana jest praca – dzięki temu można jeździć bez pedałowania. Ponadto jest możliwość magazynowania powstałej energii niekonwencjonalnej dzięki zastosowaniu akumulatorów.

Fot. 1. Realizatorzy projektu OZI (od lewej: Z. Starowicz, A. Wachowicz, D. Nowicka, G. Gryz, M. Królikowski, M. Kopeć) przy pojeździe podczas OZE DAY -08.04.2011 (fot. M. Woźniak, KSAF)

Grupę projektową tworzyło siedmioro studentów specjalności Odnawialne Źródła Energii z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy jednocześnie są członkami Koła Naukowego Odnawialnych Źródeł Energii „GRZAŁA”. Dodatkowo, w początkowej fazie realizacji projektu, uczestniczyło w nim wspomagająco pięcioro studentów specjalności OZE. Opiekunem naukowym projektu został opiekun koła „GRZAŁA” dr inż. Mirosław Janowski z Katedry Surowców Energetycznych na AGH.

Główny sponsor projektu to Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS” działające przy Katedrze Surowców Energetycznych AGH, którego prezesem jest prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – kierownik Katedry. Projekt OZI otrzymał także wsparcie finansowe w Konkursie Grant Rektorski 2010, którego celem było dofinansowanie interesujących projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe. Przyznawanie dofinansowania przebiegało na zasadzie konkursu w którym oceniane były m.in. aktualność i waga problemu, oryginalność i atrakcyjność, a także stopień zaangażowania członków.

Realizacja Projektu OZI trwała około 1,5 roku i zakończyła się w kwietniu 2011 roku.  W skład projektu wchodziły: obliczenia wytrzymałościowe, projekty i wizualizacje w programach AutoCAD i Inventor, obliczenia dotyczące części napędowych i elektryki, fizyczne wykonanie pojazdu, wystąpienia na Studenckich Sesjach Naukowych AGH oraz konferencjach, sporządzenie dokumentacji projektu w postaci materiałów informacyjnych oraz wykonanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu.


Fot. 2. Pojazd OZI

W przyszłości pojazd zostanie umieszczony w Małopolskim Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Będzie to ośrodek dydaktyczno-badawczy dla studentów i pracowników Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, z którego korzystać będą także inne wydziały oraz uczelnie. Jako, że pojazd jest jedynie prototypem, w przyszłości kolejni, młodsi studenci, którzy wstąpią do Koła Naukowego Odnawialnych Źródeł Energii „GRZAŁA” będą mogli ciągle go udoskonalać i wykonywać na nim badania.

Dominika Nowicka
Koordynator projektu „OZI – ekologiczny pojazd o napędzie hybrydowym”