Innowacyjny system informatyczny, który został przetestowany na farmie fotowoltaicznej na górze Żar, umożliwia skuteczny monitoring efektywności pracy dużych elektrowni oraz natychmiastowe wykrycie uszkodzonych lub nieprawidłowo działających elementów instalacji. Pilotaż PGE EO okazał się sukcesem i jak podaje spółka, dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, na farmach PV o mocy 1 MW, będzie możliwe zwiększenie przychodu o nawet ponad 15 tysięcy złotych rocznie.

O systemie

Jak podaje PGE EO, testowany system został przygotowany przez firmę Doratech, w ramach projektu rozwoju startupów Impact Poland (2.0), realizowanego z Akceleratorem PGE, który jest częścią spółki PGE Nowa Energia.

W ramach pilotażu, na farmie PV zainstalowano mikroprocesorowy sterownik do pozyskiwania danych z falowników elektrowni (IoT PV Monitor) oraz system komputerowy do przetwarzania i analizy pozyskanych danych (OZE Monitor).

Przeprowadzone testy pozwalały na porównywanie danych uzyskanych w ciągu ostatniej doby, tygodnia, miesiąca, a nawet roku. Pilotaż sprawił, że pojawiła się możliwość przeprowadzania przekrojowej i szczegółowej analizy pracy falowników i grupy paneli z uwzględnieniem czynników zewnętrznych takich jak: burze, opady śniegu, prace serwisowe, mycie paneli, czy przerwy w zasilaniu.

Farma fotowoltaiczna na górze Żar, źródło: PGE

Przebieg testów

Jak podaje PGE, Operator systemu w oparciu o nawet milion odczytów pozyskanych każdego dnia, mógł na bieżąco śledzić informacje o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej, monitorować status techniczny instalacji oraz sprawdzać produkcję z poszczególnych falowników.

Przeprowadzony pilotaż wykazał, że dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania na farmach PV o mocy 1 MW, będzie możliwe zwiększenie przychodu o nawet ponad 15 tysięcy złotych rocznie.

Farmy fotowoltaiczne PGE

Jeszcze niedawno Grupa PGE posiadała tylko jedną farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną właśnie na Górze Żar. Farma składa się z 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Ich łączna powierzchnia wynosi 3,5 tys. m2. To najwyżej położona tego typu instalacja w Polsce!

Na początku września PGE Energia Odnawialna uruchomiła nową elektrownię fotowoltaiczną zlokalizowaną w Lesku w województwie podkarpackim o mocy 1 MW, która została zbudowana z 3000 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 350 Wp każdy.

Według zapowiedzi PGE, w tym roku zostaną uruchomione jeszcze trzy elektrownie słoneczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jedna z farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW powstanie w miejscowości Bliskowice w województwie lubelskim, a dwie w miejscowości Lutol w województwie lubuskim.

Ogólnie Grupa Kapitałowa PGE zabezpieczyła już ponad tysiąc hektarów gruntów pod instalacje fotowoltaiczne. Największe projekty mają zostać zrealizowane w województwie lubelskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim i zachodniopomorskimi. Grupa PGE podpisała blisko 100 umów o dzierżawę, zarówno z prywatnymi właścicielami, jak i jednostkami samorządu terytorialnego.

Źródło: PGE EO

Redakcja GLOBEnergia