Jak co roku, tym razem 7 października, lubuski Sulechów, za sprawą działającego tu Centrum Energetyki Odnawialnej oraz odbywającego się Kongresu Gospodarczego Lubuskie 2021, a dokładnie Lubuskiego Forum Innowacji, staje się stolicą polskiej debaty o wyzwaniach jakie stają przed energetyką w Polsce. Jesteśmy świadkami nie tylko dynamicznych procesów, jakie zachodzą w tej dziedzinie gospodarki, ale też przemian, które w skali mikro dotyczą każdego z nas.

– Od debat o tematyce mającej znaczenie dla całej naszej gospodarki, przechodzimy do kwestii dotykających zwykłego Kowalskiego – mówi prezes CEO, Radosław Grech.

Energia w gminie czy gospodarka niskoemisyjna może i brzmią abstrakcyjnie, ale musimy pamiętać, że na końcu realizowanych polityk, zawsze znajduje się użytkownik, konsument energii, a jednocześnie obywatel, żyjący w określonym środowisku – dodaje Radosław Grech.

Źródło: CEO w Sulechowie

Debata o efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej musi uwzględniać procesy jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku. Stajemy się świadkami rosnącego zainteresowania czystymi technologiami energetycznymi, by wspomnieć chociażby kwestie zielonego wodoru czy tematy związane z możliwościami magazynowania energii. Musimy nauczyć się liczyć konsumowaną przez nas energię, aby móc zaplanować nasze otoczenie w sposób sprawiający, że będzie ono jak najmniej energochłonne.

– Człowiek zawsze najbardziej odczuwa to co mu najbliższe. Sprawdzamy stan naszych kont, zasobność portfela, nie lubimy wydawać pieniędzy na rzeczy, które są nam konieczne do codziennego funkcjonowania. Lubimy przyjemności, rosnące ceny dóbr koniecznych odbierają nam ten komfort. – podkreśla Bartłomiej Świderek z redakcji Globenergia, jednocześnie jeden z panelistów Lubuskiego Forum Innowacji.

Źródło: CEO w Sulechowie

Aby nasze otoczenie przeszło konieczną transformację, konieczna jest synergia wielu procesów. Efektywna modernizacja budynków, kreowanie postaw sprzyjających rozwojowi energetyki opartej na zielonych, odnawialnych źródłach to tylko kilka czynników sprzyjających transformacji energetycznej całej gospodarki.

– Musimy zmienić myślenie o naszych miastach, musimy nauczyć się je planować, tak aby były nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim wygodne dla mieszkańców i przyjazne dla gospodarki. Miasto to system naczyń połączonych – transport, energetyka, mieszkalnictwo, to wszystko ma wpływ na efektywność naszej gospodarki – podkreśla Grech.

Obecność ekspertów, reprezentujących kilka ośrodków akademickich, ale też stowarzyszenia branżowe, sektor przedsiębiorstw i samorządy daje gwarancję, że debata w Sulechowie będzie stanowiła konkretny wkład w polski dyskurs o energetyce i samej gospodarce. Temu ma też służyć Kongres Gospodarczy Lubuskie 2021, tworzony również przez ekspertów z sulechowskiego Centrum Energetyki Odnawialnej.

 

Redakcja GLOBEnergia