PILNE: Komisja senacka odrzuca projekt zmiany systemu prosumenckiego. Posłowie zaproponowali nowe rozwiązania

Dziś odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, podczas którego nastąpiło wysłuchanie publiczne w związku z poselskim projektem zmiany ustawy o OZE, likwidującego system opustów. Komisja zarekomendowała odrzucenie projektu, ale jednocześnie podjęła uchwałę o inicjatywie ustawodawczej wprowadzającej m.in. system net-meteringu 1:1. Projekt nowelizacji ustawy przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka
Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Podziel się

Po wysłuchaniu publicznym, które trwało 4 godziny, przewodniczący Komisji Stanisław Gawłowski zaproponował odrzucenie w całości propozycji projektu poselskiego zmieniającego system prosumencki, który w praktyce przygotował rząd. Komisja przegłosowała odrzucenie projektu (12 senatorów było za odrzuceniem).

Inicjatywa ustawodawcza posłów Koalicji Obywatelskiej

W trybie art. 69 regulaminu Senatu przedłożono nowy projekt ustawy w znaczącej części rozwiązujący problemy podniesione w czasie dyskusji o zmianie systemu prosumenckiego. Projekt realnie wpływa na rynek prosumencki, został przygotowany przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. System rozliczeń będzie oparty o umowę między elektroprosumentem (nazwa zaproponowana przez KO) a sprzedawcą.

Poseł Krzysztof Gadowski powiedział, że KO przygotowywała projekt nowelizacji ustawy od kilku miesięcy. Przewidziano rozwiązania dla prosumenta indywidulanego, zbiorowego oraz wirtualnego. Regulacje utrzymują system opustów dla obecnych prosumentów - system opustów będzie obowiązywać przez 5 lat. W tym samym czasie prosumenci będą mogli skorzystać z nowego systemu "sprzedaj-kupuj" na konkretnych warunkach.

Założenia:

W nowym projekcie przewiduje się wprowadzenie systemu net-meteringowego 1:1, czyli prosument będzie mógł się ozliczyć się w stosunku ilościowym, bo „tu jest sprawiedliwość społeczna” – powiedział poseł Gadowski.

Projekt nowelizacji wszedłby w życie 1 lipca 2022 roku. W pierwszym etapie nowy system obowiązywałby od lipca do końca 2023 roku. Rozliczenie kupna-sprzedaży powinno być finansowe - wprowadzana energia będzie rozliczana w systemie netto, nie będzie obciążona VAT-em i akcyzą. W przypadku salda ujemnego rozliczania zgodnie z istniejącym prawem.

Elektroprosument indywidualny i zbiorowy będzie mógł skorzystać z 30 proc. obniżki w opłacie dystrybucyjnej, jeśli będzie dysponował magazynem energii.

Operatorzy systemu dystrybucyjnego będą zobowiązani do zawarcia umowy do 21 dni.

Prosumenci będą mogli skorzystać z systemu net-billingowego, jeśli wyrażą taką wolę.

Drugi etap będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 roku. Dotychczasowi prosumenci rozliczają się w starym systemie, nowi prosumenci będą objęci nowym systemem net-billingowym, czyli rozliczeniem finansowym. Projekt ustawy przewiduje także agregatorów.

Senat przyjął inicjatywą ustawodawczą. 13 senatorów zagłosowało za projektem.

Nowy projekt poselski zostanie przedstawiony przez sprawozdawcę komisji senatora Stanisława Gawłowskiego podczas najbliższego posiedzenia Senatu, czyli w następnym tygodniu.

Niebawem więcej szczegółów na łamach GLOBEnergia.pl. Zapraszamy do obejrzenia jutrzeszego odcinka wideobloga!


Zobacz również