PILNE: Komisje senackie za odrzuceniem projektu zmian systemu prosumenckiego

mikroinstalacja fotowoltaiczna
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

mikroinstalacja fotowoltaiczna

Podziel się

Dziś po 9.00 odbyło się posiedzenie łączonych senackich komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. W trakcie posiedzenia zagłosowano za odrzuceniem projektu poselskiego nr 560, wprowadzającego model net-billingu w miejsce systemu opustów.

Wczoraj podczas posiedzenia Senatu ustalono, że w związku z poprawkami wniesionymi do projektu nr 560 senacka komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Środowiska, Komisja Nadzwyczajnej do spraw Klimatu muszą pochylić się nad wnioskami i przedstawić wspólne sprawozdanie.

25 listopada 2021 roku o godzinie 9.00 zorganizowano wspólne posiedzenie komisji, podczas którego pochylono się nad poprawkami zgłoszonymi przez Senatorów w trakcie drugiego czytania projektu nr 560 (druk senacki). TUTAJ możesz przeczytać naszą relację z pierwszego dnia posiedzenia Senatu.

Złożono m.in. wniosek o odrzucenie ustawy. Do wniosku odniósł się wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wskazał, że odrzucenie projektu nowelizacji ustawy będzie działaniem na szkodę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Sprawozdawcą z posiedzenia będzie Senator Stanisław Gawłowski, który dziś przedstawi na posiedzeniu Senatu podsumowanie z posiedzenia.

Wyniki głosowania: 23 głosy ZA, 14 PRZECIW, brak głosów wstrzymujących się

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia