Sejm odrzuca weto Senatu w sprawie likwidacji opustów – net-billing od kwietnia 2022 roku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dziś w trakcie posiedzenia Sejmu odbyło się głosowanie nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o OZE, likwidującym system opustów. Tydzień temu Senat zawetował ustawę, natomiast dziś Sejm przegłosował odrzucenie uchwały Senatu. Rynek fotowoltaiki w Polsce czeka rewolucja oznaczająca wprowadzenie systemu net-billingu w miejsce systemu opustów.

Jak informowaliśmy, Senat opowiedział się przeciwko poselskiemu projektowi nowelizacji ustawy o OZE i przegłosował uchwałę o odrzuceniu propozycji regulacji zmieniających system rozliczania prosumentów. Projekt trafił do Sejmu, gdzie posłowie podczas posiedzenia Komisji ds. Energii, Klimatu Aktywów Państwowych (ESK) odrzucili weto Senatu. Dziś podczas posiedzenia Sejmu Posłanka Iwona Arent przedstawiła sprawozdanie z środowego posiedzenia w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o OZE. 

- Komisja ESK po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2021 roku wnosi, by Wysoki Sejm odrzucił uchwałę Senatu - powiedziała Arent. 

Nastąpiło głosowanie. Posłowie przegłosowali za odrzuceniem uchwały Senatu bezwzględną większością głosów. 

Głos oddało 429 posłów. Za przyjęciem ustawy głosowało 223 posłów, przeciw 206, wstrzymało się 0. PiS przegłosował ustawę o OZE ze wsparciem posłów Kukiz i 10-procentową biernością posłów KO.

Tym samym regulacje zaproponowane przez posłów, wprowadzające system net-billingu z dniem 1 kwietnia 2022 roku, wejdą w życie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP. 

Zobacz również