PILNE: Senat odrzucił w całości projekt regulacji zmieniający system prosumencki

fotowoltaika, gwarancja, moduły fotowoltaiczne,

Dziś w trakcie 33. posiedzenia Senatu RP X kadencji odbyło się głosowanie nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii nr 560, przedstawionym przez posła Marka Suskiego. Projekt został w całości odrzucony przez Senat w trakcie głosowania.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika, gwarancja, moduły fotowoltaiczne,

Podziel się

Marszałek Tomasz Grodzki przypomniał, że w przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Wyznaczono Senatora Stanisława Gawłowskiego przedstawienie sprawozdania Komisji. Połączone komisje wniosły o odrzucenie projektu ustawy w całości nr 560.

Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie w wypadku odrzucenia tego wniosku, przeprowadzone byłoby głosowanie nad przedstawionymi poprawkami. Nikt nie zgłosił dodatkowych wniosków.

Za wnioskiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu o odrzucenie ustawy zagłosowało 97 senatorów - za 49, przeciw 47, wstrzymała się jedna osoba.

Wobec wyników głosowania stwierdzono, że Senat podjął uchwałę w sprawie odrzucenia ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia