Wydarzenia redakcji Wydarzenia redakcji

Polska branża PV liderem europejskim – zatrudnia najwięcej osób w segmencie prosumenckim

Europejskie stowarzyszenie branży energetyki słonecznej SolarPower Europe opublikowało opracowanie "EU Solar Jobs Report 2021". W oparciu o istniejący cel Komisji Europejskiej, zakładający 40-procentowy udział odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, już teraz możemy spodziewać się podwojenia liczby miejsc pracy w sektorze słonecznym do 742 tys. do końca dekady. Polski sektor energetyki słonecznej zatrudnia najwięcej osób w porównaniu do innych rynków europejskich.

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

Podziel się

Eksperci wskazują w raporcie, że liczba miejsc pracy w sektorze energetyki słonecznej w UE może ulec nawet potrojeniu do poziomu 1,1 mln w 2030 roku, o ile cel OZE zostanie zwiększony do 45 proc. Europejskie stowarzyszenie wzywa Komisję Europejską do ambitniejszych celów w zakresie rozwoju OZE. Alternatywne źródła energii są kluczowe dla  skutecznej realizacji Porozumienia Paryskiego z 2015 roku oraz osiągnięcia celów neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Analizując obecne warunki na unijnym rynku pracy w sektorze energetyki słonecznej, w badaniu szacuje się, że do końca 2020 roku sektor ten stworzył około 357 tys. miejsc pracy, co stanowi ogromny wzrost w stosunku do szacunków SolarEurope z 2016 roku, mówiących o 81 tys. miejsc pracy. W perspektywie średnioterminowej badanie przewiduje utworzenie 584 tys. miejsc pracy w sektorze solarnym w UE do 2025 roku, co stanowi wzrost o 64 proc. w ciągu pięciu lat.

– Ogromne prognozy dotyczące wzrostu miejsc pracy związanych z energetyką słoneczną nie są zaskoczeniem. Żadna inna technologia energetyczna nie wymaga tak dużej liczby miejsc pracy jak energia słoneczna, która w fazie budowy tworzy od 2 do 6 razy więcej miejsc pracy – powiedziała Walburga Hemetsberger, dyrektor generalny SolarPower Europe.

Polski rynek PV zatrudnia najwięcej osób

W Polsce do 2020 roku powstało ponad 90 tys. etatowych miejsc pracy w sektorze energetyki słonecznej, co stanowi 26 proc. wszystkich miejsc pracy w europejskim sektorze PV. Czyni to Polskę największym pracodawcą w sektorze słonecznym w UE w 2020 roku. Na początku może się to wydawać zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Polska jest dopiero czwartym co do wielkości rynkiem UE i nie jest dużym producentem energii fotowoltaicznej… Ta pozorna sprzeczność wynika z połączenia kilku czynników. Jednym z nich jest fakt, że większość rocznego przyrostu o łącznej mocy 2,4 GW stanowiły systemy fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych, czyli małe systemy dachowe, których instalacja tworzy więcej miejsc pracy niż większe systemy PV w segmencie dużych farm słonecznych.

Zatrudnienie w polskim sektorze będzie spadać i w okolicach 2025 roku może sięgnąć 60 tys. miejsc pracy w scenariuszu średnim. – Liczba miejsc pracy w Polsce zmniejszy się po wyjątkowych wynikach programu wsparcia dla fotowoltaiki mieszkaniowej – czytamy w raporcie.

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia