Badanie Superbrands – jedno z szerzej zakrojonych konsumenckich badań rynku w Polsce pozwala poznać i zrozumieć układ sił w poszczególnych kategoriach.

 

Uwzględnia wszystkie istotne marki w każdej z badanych kategorii. Do tworzenia pierwotnej listy marek angażuje ekspertów i dziennikarzy branżowych, a także co roku przeprowadza pilotażowe badanie rynku umożliwiające konsumentom dopisanie dodatkowych marek do listy. Badanie konsumenckie jest kluczowym elementem Procesu Certyfikacji Superbrands oraz Created in Poland Superbrands.
Badanie konsumenckie na potrzeby edycji 2015/16 zrealizowane zostało we wrześniu 2015 r., metodą CAWI, na próbie N>15000 przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Wyniki badania zostały zważone do struktury populacji pod względem płci i przedziału wiekowego.
Firma Viessmann została uznana za jedną z najsilniejszych marek na polskim rynku i otrzymała tytuły Superbrands 2015/2016 oraz Business Superbrands 2015/2016.
Międzynarodowa organizacji The Superbrands Ltd., działająca obecnie w 87 krajach, od ponad 20 lat wyłania i nagradza najsilniejsze marki funkcjonujące na lokalnym rynkach.
Tytuł Superbrands 2015/2016 został przyznany w wyniku Procesu Certyfikacji składającego się z badania konsumenckiego, przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na próbie ponad 15 tysięcy polskich respondentów oraz głosowania ekspertów Rady Marek.
Tytuł Business Superbrands 2015/2016 został przyznany natomiast w wyniku oceny menedżerów oraz dedykowanej Rady Marek. Czynniki, które brano pod uwagę przy ocenie marek to: jakość brandingu, pozycja rynkowa, jakość produktów/usług, jakość relacji b2b, innowacyjność, CSR.