W dniach 27-28 września 2010 r. odbyła się konferencja końcowa projektu Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja skierowana do przedstawicieli gmin,  osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w budynkach oraz dyrektorów szkół, zgromadziła prawie 90 uczestników. Tematy konferencji dotyczyły audytów i świadectw charakterystyki energetycznej, roli edukacji w zarządzaniu energią, źródeł finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej oraz wpływu oświetlenia na zużycie energii w tego typu budynkach.

Wystąpienia zostały podzielone na sześć sesji tematycznych:

Sesja I. Świadectwa charakterystyki energetycznej
Tomasz Gałązka, główny specjalista Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił stan wdrażania dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej  budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Następnie Aleksander Panek, Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., przedstawił doświadczenia i wnioski dotyczące metodologii przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej.
Sesja II. Audyty budynków komunalnych
Właściciel firmy EGOTERM S.J. podsumował audyty opracowane dla 40 budynków zgłoszonych do projektu. Następnie Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o., Wojciech Piskorski, przybliżył możliwości wynikające z Systemu Zielonych Inwestycji. W kolejnym wystąpieniu kierownik projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych” przedstawił osiągnięcia tego projektu.
Sesja III. Termomodernizacja budynków komunalnych – przykłady miast
Pozytywne przykłady działań w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej przedstawili: Zygmunt Kuc – kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej w Dzierżoniowie, Adam Markowski – wójt gminy Janów oraz Stanisław Zalewski – Naczelnik Wydziału Edukacji w Ełku.
Sesja IV. Rola edukacji w zarządzaniu energią
Anna Jaskuła, zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia, przedstawiła założenia i korzyści wynikające z wdrażania projektu „50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych” (EURONET 50/50).
Następnie przedstawicie szkół zaprezentowali działania prowadzone w ich placówkach. Warto brać przykład z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, Szkoły Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Szkoły Podstawowej w Janowie czy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach. Działania prowadzone w tych szkołach pokazują wyraźnie jak aktywnie dzieci angażują się w kampanie dotyczące oszczędzania energii.
Spotkanie z przedstawicielami szkół i gmin było znakomitą okazją do wręczenia prezentów – urządzeń pomiarowych (termometr, luksomierz, miernik energii), które będą pomocne przy przygotowywanych przez nauczycieli lekcji z zakresu ochrony środowiska i oszczędzania energii.
Sesja V. Finansowanie inwestycji w budynkach użyteczności publicznej przez źródła krajowe
Sposoby finansowania inwestycji dla budynków komunalnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił Robert Bażela – kierownik zespołu weryfikacji. Ponadto o możliwościach współfinansowania oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska opowiedział główny ekolog placówki – Włodzimierz Rożnowski.
Sesja VI. Oświetlenie w budynkach publicznych
O zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, jako jednej z możliwości na ograniczenie opłat za oświetlenie przedstawiła Magdalena Mrowczyk, specjalista z Południowo – Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie. Następnie dyrektor generalny  Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”, Narcyza Barczak-Araszkiewicz przedstawiła kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych dotyczących oświetlenia. W kolejnej prezentacji współwłaściciel firmy Światłoprojekt s.c., Jacek Piotrowski, przedstawił zalety i wady stosowania energooszczędnego oświetlenia w budynkach komunalnych. Na zakończenie sesji najnowsze osiągnięcia dotyczące oświetlenia LED przedstawiła Katarzyna Stańczyk z firmy LBL S.C. Partner Handlowy Philips.

Prezentacje do pobrania w formie plików .pdf dostępne są na stronie: www.pnec.pl

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”