Rok 2019 ma być jeszcze lepszy dla branży fotowoltaicznej. Analitycy prognozują go aż na 141 GW!

Milion modułów dziennie na świecie!

Biorąc pod uwagę moc zainstalowaną w PV na świecie na poziomie 109 GW i zakładając moc pojedynczych modułów na poziomie 300 Wp, to w 2018 codziennie (365 dni w roku) montowano  ok. 1 mln modułów PV!

A jak było w Polsce?

W samym ubiegłym roku przyłączono około 45 MWp małych i dużych instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kWp. To znacznie więcej niż rok wcześniej – w 2017 roku przyłączono 8,65 MWp.
Prawie 70% mocy w fotowoltaice w Polsce zainstalowanych jest w mikroinstalacjach!

W 2018 roku do sieci zostało przyłączonych ponad 27 000 nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 165 MWp.

Przeliczając na dni dane z polskiego rynku fotowoltaicznego wynika, że dziennie instalowano 75 mikroinstalacji fotowoltaicznych. A więc codziennie, do polskiego systemu elektroenergetycznego dodawano instalacje o mocy 452 kWp. Przeliczając to na liczbę modułów o mocy 300 Wp okazuje się, że codziennie instalowano w Polsce 1 506 sztuk modułów.

Według zgromadzonych danych, łącznie w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 55 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Źródło: GLOBEnergia, dane IRENA

Redakcja GLOBEnergia