Lockdown dotknął branżę OZE w momencie najmniej oczekiwanym. Na starcie sezonu targowego. Kilka tygodni po rekordowych targach ENEX gdzie premierę targową miała nasza pompa ciepła Maxima Compact a na stoisku gościliśmy stowarzyszenie OSFIS i uczniów szkół partnerskich. Niecałe dwa miesiące przed największym wydarzeniem roku – targami MTP INSTALACJE 2020, gdy przygotowania do tego święta branży były na ukończeniu. Na kilka dni przed podsumowaniem konkursu dla najlepszych Instalatorów Galmet – Hot Points Club 2019 – gdy właśnie rozpoczął się coroczny cykl szkoleń dla Instalatorów a kalendarz na ten rok był praktycznie zapełniony.

Po pierwsze bezpieczeństwo Pracowników i Partnerów

Już pierwsze dni marca pokazały, że będziemy musieli zmierzyć się z dużym wyzwaniem. Widać było niepokój i wyraźne spowolnienie w branży. Sytuacja wymagała szybkich i zdecydowanych działań a przede wszystkim zadbania o bezpieczeństwo Pracowników i Partnerów. Na tym się na początku skupiliśmy. Wdrożyliśmy działania prewencyjne oraz wewnętrzne zarządzenia w sprawie ograniczenia ryzyka infekcji koronawirusem oraz postępowania na wypadek zakażenia. Tam, gdzie to możliwe skierowaliśmy pracowników do pracy zdalnej. W okresie największych zachorowań w obrębie części produkcyjnej wprowadziliśmy przerwę produkcyjną. Szczęśliwie do dzisiaj nie zachorował na Covid-19 żaden nasz pracownik.

Produkcja maseczek i patriotyzm lokalny

Pandemia zmieniła nie tylko nasz system pracy. Wbrew temu co mogło się na początku wydawać w okresie pandemii problemem stawały się czynności trywialne w normalnych warunkach typu zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych czy płynu do dezynfekcji. W przypadku środków do dezynfekcji zadziałały jednak znajomości i lokalny patriotyzm. Miejscowy producent zadbał o potrzeby firm i instytucji w naszym regionie. Z brakiem maseczek poradziliśmy sobie uruchamiając ich produkcję.

Praca zdalna zorganizowana w dwa dni!

O wiele łatwiejsze było przejście na pracę zdalną. Od strony technicznej na taki wypadek byliśmy przygotowani już wcześniej. W zasadzie już po 2 dniach wszystkie działy związane z obsługą klienta oraz administracyjne pracowały zdalnie a w centrali dyżurowały tylko pojedyncze osoby. Wymagało to oczywiście nowego podejścia do form i metod pracy, także dla zachowania komfortu fizycznego oraz psychicznego pracowników. Należało dostosować do nowych warunków sposób zarządzania zespołami i motywowania pracowników mając na uwadze fakt, że możemy w trybie na odległość popracować dłuższy czas. Część osób łączyła dodatkowo pracę w domu z nauczaniem zdalnym swoich dzieci. Jak się później okazało ostatni Pracownicy przeszli na pełny tryb stacjonarny dopiero w czerwcu.

Poza działaniami wewnątrz firmy istotne było też zadbanie o naszych Partnerów handlowych i Klientów. Każdego roku nasze urządzenia wybiera przecież setki tysięcy Polaków i mieszkańców innych państw. Większość z nich ograniczyła kontakty fizyczne z pracownikami producentów i dostawców. Zapewnienie im skutecznej opieki serwisowej i wsparcia technicznego jest natomiast niezbędne.

Z innej strony, pomimo problemu koronawirusa, wiele gałęzi gospodarki do dzisiaj funkcjonuje praktycznie bez zmian. Na placach budów zarówno domów jednorodzinnych jak i większych obiektów łatwiej jest bowiem zachować reżim sanitarny, bo instalator pracuje zazwyczaj sam. Stąd prace tam nawet w kwietniu czy maju w ogóle nie zwolniły. W miejscach tych kluczowe było więc zachowanie ciągłości dostaw i umożliwienie bieżącego funkcjonowania.

Procedury ograniczonego kontaktu trwają nadal

Dzisiaj pomimo stopniowego powracania do pełnych mocy produkcyjnych nadal nie wdrożyliśmy zasad współpracy z Partnerami z okresu sprzed pandemii. Dotyczy to zarówno naszych dostawców jak i odbiorców. Na terenie zakładu wciąż stosujemy szczególne środki ostrożności. W dalszym ciągu spotkania odbywają się z zachowaniem podwyższonego rygoru sanitarnego a tam, gdzie to możliwe wybieramy wersję online.

Komunikacja online stała się, w obecnej sytuacji nieodzownym elementem naszej współpracy ze wszystkimi Partnerami. Zarówno w kwestii edukacji Instalatorów jak i Pracowników szkolenia online oraz webinaria stały się niezbędne. O ile dla szkoleń teoretycznych formy te sprawdzają się bardzo dobrze i mogą konkurować ze szkoleniami stacjonarnymi o tyle żadna forma zdalna jeszcze długo nie zastąpi bezpośrednich szkoleń i ćwiczeń praktycznych prowadzonych w specjalnie do tego przystosowanych salach.

Najbliższa temu jest dzisiaj technologia VR wymaga ona jednak wciąż bardzo dużych nakładów finansowych na opracowanie kursu oraz dedykowanego sprzętu dla jej stosowania przez uczestnika szkolenia.

Nieliczne bezpośrednie szkolenia dla instalatorów odbywają się obecnie na specjalnych zasadach. W małych grupach, na terenie całego kraju, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W ten sposób udaje się dotrzeć jednak tylko do ułamka liczby instalatorów, którzy każdego roku szkoleni byli w naszej firmie.

Lockdown pokazał nam, że nawet obecny szybko zmieniający się świat może w ciągu kilku dni zmienić się w stopniu, którego nikt się nie spodziewał. Dlatego musimy skupiać się dzisiaj na wdrażaniu mądrych rozwiązań, na obietnicy składanej każdego dnia, że nigdy nie zawiedziemy naszych klientów, zawsze będziemy pomocni i dostępni a nasze produkty w standardzie będą miały najlepszą jakość. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w haśle marki Galmet: Tworzymy Rzeczy Mądre.

Robert Galara

Wiceprezes Zarządu Galmet