Renewables 2019 to analiza rynku od IEA obejmująca najważniejsze zmiany w zakresie energii odnawialnej w 2018 r., a także prognozy na lata 2019-2024. Omawia globalne trendy i zmiany w zakresie energii odnawialnej w sektorach energii elektrycznej, ciepła oraz transportu.

Prognozy

IEA przewiduje, że dystrybuowana moc fotowoltaiczna w zakresie globalnym, wzrośnie o ponad 250% osiągając do 2024 r 530 GW. W porównaniu z poprzednimi sześcioma latami, udział energetyki rozproszonej we wzroście łącznej mocy zainstalowanej w fotowoltaice wzrośnie z 36% do 45%.

W najbliższej przyszłości, systemy komercyjne i przemysłowe pozostaną największym segmentem wzrostu. Będzie to wynikało z takiego względu, że zastosowania wielkoskalowe zwykle są tańsze i mają stosunkowo bardziej stabilny profil obciążenia w ciągu dnia.

Ze wszystkich technologii odnawialnych najwyższy potencjał rozwoju ma fotowoltaika, szczególnie rozproszona. Wpływa na to coraz większa opłacalność ekonomiczna. Wzrost rozwoju rynku fotowoltaicznego może być przyspieszony o prawie 30%, przy założeniu: szybszej redukcji kosztów inwestycji – szczególnie w krajach, w których koszty BOS pozostają wysokie, opracowania odpowiednich regulacji prawnych na wielu rynkach – w szczególności w zakresie długości okresów rozliczeniowych zużycia własnego, czy dostępu do przystępnego finansowania, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących.

Fotowoltaika w sektorze mieszkaniowym

Według prognoz, fotowoltaika w sektorze mieszkaniowym wzrośnie z 58 GW w 2018 r. do 143 GW w 2024 r. Do tego czasu, roczne przyrosty mocy mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie – do ponad 20 GW.Prognozuje się, że rozwój fotowoltaiki w sektorze mieszkaniowym w Chinach znacznie przyspieszy w porównaniu z poprzednimi sześcioma latami. W rezultacie kraj zarejestruje największą zainstalowaną moc w fotowoltaice na świecie.

Stany Zjednoczone staną się drugim co do wielkości rynkiem wzrostu z ekspansją napędzaną przez federalne zachęty podatkowe i system net meteringu w wielu stanach. Ponadto nowy przepis obowiązujący od 2020 roku w Kalifornii, wymagający instalacji paneli fotowoltaicznych w nowych domach i budynkach do trzech kondygnacji, przyczyni się do wzrostu znaczenia fotowoltaiki w tym stanie.

Rozwój fotowoltaiki w sektorze mieszkaniowym w Australii i Japonii również nabierze rozpędu. W Indiach, rozwój nadal będzie ograniczony, podobnie jak w innych krajach rozwijających się. Taki stan rzeczy będzie wynikał z minimalnego poziomu zachęt politycznych, braku przepisów (lub ich nieodpowiedniego wdrożenia) oraz niskiego dotowania. IEA oczekuje, że w Ameryce Łacińskiej, Brazylii, Chile i Argentynie znaczenie fotowoltaiki w gospodarstwach domowych wzrośnie, ze względu na wdrożenie net meteringu.

Prognoza rozwoju fotowoltaiki w przemyśle

IEA przewiduje, że moc zainstalowana w instalacjach komercyjnych i przemysłowych, wzrośnie ze 150 GW w 2018 r. do 377 GW w 2024 r., przy rocznych zwiększeniach mocy o 50% do 44 GW w 2024 r., Chiny pozostaną największym rynkiem wzrostu. W przeciwieństwie do segmentu mieszkaniowego ekspansja w regionie Azji i Pacyfiku będzie większa niż w Europie i Ameryce Północnej, głównie ze względu na silne zachęty polityczne w Japonii, Korei i Indiach.

W Unii Europejskiej wzrost komercyjnego zastosowania fotowoltaiki przyspieszy nie tylko dzięki stałemu poziomowi wdrażania nowych instalacji w Niemczech, ale także dzięki wschodzącym rynkom, takim jak Francja, Holandia i Hiszpania. Poprawa nastąpi między innymi dzięki działaniom polityki prośrodowiskowej.

Źródło: IEA

Redakcja GLOBEnergia