Amerykańskie stowarzyszenie branżowe – Solar Energy Industries Association (SEIA) – przedstawiło zestawienie korporacji, będących największymi instalatorami systemów PV. Ranking ten, pokazujący ilość zainstalowanej mocy PV, wygląda następująco:

  • Target (147 MW),
  • Wal-Mart (140 MW),
  • Prologis (107.8 MW),
  • Apple (93.9 MW),
  • Costco (50.7 MW).

Inne firmy inwestujące w systemy PV na dużą skalę to: Kohl’s, Ikea oraz  Macy’s. Wszystkie wymienione przedsiębiorstwa zmierzają do wykorzystania w przeważającej mierze, jeśli nie w pełni, energii pochodzącej z OZE, który to plan chcą zrealizować w ciągu kilku najbliższych lat.

panele słoneczne na dachu budynku firmy Walmart w Puerto Rico

Panele słoneczne na dachu budynku firmy Walmart w Portoryko, źródło: Walmart

Tego rodzaju wielkoskalowe instalacje odpowiadają w dużym stopniu za wzrost udziału energii generowanej z PV w bieżącym roku, pomimo tego, że tempo tego wzrostu maleje.

Analizy przeprowadzone przez GTM Research wskazują na to, że moc zainstalowana PV będzie stopniowo wzrastać do 2020 roku, niemniej ostatnie badania pokazują, że do 2017 roku nastąpi zjawisko bessy.

Amerykańska Agencja ds. Energii (EIA) szacuje, że energia z instalacji PV będzie stanowić ok. 1% energii w miksie energetycznym USA, wzrastając o 0,4% w stosunku do poprzedniego roku.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to niewiele, jednak to dopiero początek. Na całym świecie można zauważyć działania zmierzające w kierunku odstępowania od paliw kopalnych i otwarcia się na rynek OZE.

Inwestycyjne ulgi podatkowe dotyczące instalacji PV, będących w trakcie budowy, wyniosą 30% do końca tego roku.

Sektor OZE dąży do ustanowienia równowagi pomiędzy wydajnością a ceną. Z oczywistych powodów panele PV o większej wydajności są bardziej kosztowne, co sprawia, że ich zastosowanie na dużą skalę stanowi nie lada wyzwanie.

Niemniej, w miarę jak zainstalowana moc rośnie, ceny spadają, co pozwala na rozwój wielkoskalowych projektów, takich jak te realizowane przez firmę Wal Mart oraz inne wielkie korporacje.

Opracowano na podstawie: Energy and Capital