W Polsce Światowy Dzień Wiatru zaczął się wcześniej.

Już 12 i 13 czerwca, podczas szczecińskich Dni Morza, setki osób miały okazję obejrzeć autentyczną, prawie 50-metrową łopatę turbiny wiatrowej i odwiedzić namiot ekologiczny, gdzie  mogły  zapoznać  się  z  wieloma  fascynującymi  faktami  na  temat  energetyki  wiatrowej,  zadać  pytanie przedstawicielom  Polskiego  Stowarzyszenia  Energetyki Wiatrowej  czy  skorzystać  z  symulatora  produkcji  energii elektrycznej, aby dowiedzieć się ile energii produkuje farma wiatrowa przy założeniu konkretnych parametrów. Dużym powodzeniem cieszyły się kolorowe gadżety rozdawane wszystkim zainteresowanym tematyką wiatrową.

15 czerwca w różnych punktach Warszawy pojawiły się 6-metrowe balony w kształcie turbin wiatrowych, pod którymi rozdawano  broszury  informacyjne  i  gdzie  można  było  porozmawiać  na  temat  różnych  kwestii  związanych  z  energetyką  wiatrową.  Przed  Sejmem,  na  tle  turbiny  wiatrowej,  odbyło  się  spotkanie  z  Sekretarzem  Stanu  w Ministerstwie  Środowiska  Panem  Stanisławem  Gawłowskim  z  udziałem  przedstawicieli mediów.  Pan Minister wyraził podczas spotkania swoje poparcie dla energetyki wiatrowej i idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W  Szczecinie  natomiast  tego  dnia  odbyła  się  konferencja  prasowa,  na  której  Prezes  Polskiego  Stowarzyszenia Energetyki  Wiatrowej  Pan  Jarosław  Mroczek  przedstawił  zgromadzonym  przedstawicielom  lokalnych  mediów najnowsze dane na temat stanu rynku energetyki wiatrowej w Polsce i Europie oraz przedstawił perspektywy rozwojutego sektora w przyszłości.

Na całym świecie 15 czerwca odbyło się około 200 różnych imprez w prawie 30 krajach. W organizowanych w tym czasie  dniach  otwartych  na  farmach  wiatrowych  i  morskich  farmach  wiatrowych,  warsztatach,  konferencjach, konkursach, zawodach sportowych oraz innych wydarzeniach wzięły udział tysiące uczestników.

Więcej  informacji  na  temat  dnia  wiatru  w  Polsce  i  na  świecie  można  znaleźć  na  www.psew.pl oraz www.globalwindday.org

EWEA przewiduje, że rynek turbin wiatrowych utrzyma wysoki poziom rozwoju w 2010 roku
Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) przedstawiło dnia 14 czerwca swoją prognozę dotyczącą instalacji turbin wiatrowych w roku 2010. Zakłada ona, że do końca tego roku na terenie Unii Europejskiej powstaną nowe  instalacje wiatrowe  o  łącznej mocy  10  gigawatów  (GW),  a  całkowita moc we wszystkich  zainstalowanych źródłach w energetyce wiatrowej osiągnie na koniec 2010 roku poziom prawie 85 GW – oznacza to wzrost o 13%.

W  roku  ubiegłym,  rekordowym  dla  energetyki  wiatrowej,  zainstalowano  10,163  GW  nowej  mocy  w  energetyce wiatrowej,  co  stanowiło 39%  całkowitej mocy  zainstalowanej  ze wszystkich  źródeł w  tym okresie. Całkowita moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych na koniec 2009 roku osiągnęła wartość 74,767 GW.

– Spodziewamy się kolejnego dobrego  roku dla  instalacji wiatrowych w Europie, który powtórzy  i utrzyma poziom osiągnięty w roku 2009 – powiedział Christian Kjaer, dyrektor EWEA. – Obiecujące jest to, że w przeciwieństwie do roku 2009, na wynik osiągnięty w roku 2010 składają się zamówienia złożone po rozpoczęciu kryzysu finansowego. Pokazuje to ciągłe i silne zaufanie, jakie mają inwestorzy do tej technologii.

– Jest jednak zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy po raz trzeci z rzędu w energetyce wiatrowej zostanie zainstalowane więcej  mocy  niż  przy  użyciu  jakiejkolwiek  innej  technologii  wytwarzania  energii  elektrycznej,  ale  jest  sprawą oczywistą, że energetyka wiatrowa będzie rywalizować o palmę pierwszeństwa z nowymi elektrowniami gazowymi – dodał Kjaer.

W  roku  2010  zostanie  postawionych  więcej  instalacji  typu  offshore,  o  łącznej  mocy  dochodzącej  do  1  GW, w porównaniu do 577 MW zainstalowanych w 2009.

EWEA przewiduje, że Włochy zainstalują w 2010 1 GW nowej mocy. Podobnie Francja. Spodziewany spadek ilości nowych  instalacji w Hiszpanii  zostanie  z  powodzeniem  zrekompensowany  przez  podwojenie  instalacji w  nowych krajach członkowskich – przede wszystkim w Rumunii i Bułgarii – oraz znaczny wzrost w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza jeśli chodzi o  instalacje  typu offshore. Oczekuje się, że Niemcy będą największym  rynkiem w  tym  roku,  tuż przed Wielką Brytanią.

Dane dotyczące mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w roku 2009 można znaleźć na stronie: www.ewea.org/index.php?id=1665

źródło: www.psew.pl