Świętokrzyskie – skończono otwór do eksploatacji wód termalnych!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Państwowy Instytut Geologiczny poinformował, że  31.03.2015 r. zakończono prace związane z wierceniem pierwszego w województwie świętokrzyskim otworu przeznaczonego do eksploatacji wód termalnych.

 
Celem wykonania odwiertu jest zaopatrzenie w ciepło Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach (gm. Kazimierza Wielka, pow. kazimierski).
 
Projekt robót geologicznych na otworu GT-1 przygotowany został przez zespół specjalistów Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach.
 
Otwór ma głębokość 750 m. Uzyskano samowypływ wód o ciśnieniu 6,5 bara i temperaturze ponad 28oC. Szacowana wydajność ujęcia może wynieść nawet od 200 do 300 m3/h. Wyniki wykonanych laboratoryjnych analiz właściwości fizyczno -chemicznych wykazały, iż ujęte wody charakteryzują się mineralizacją wynoszącą ponad 13 g/dm3, zawartością siarki dwuwartościowej rzędu 40 mg/dm3 oraz jodu powyżej 1 mg/dm3. Mineralizacja oraz zawartość składników swoistych wskazują wstępnie na możliwość wykorzystania wód do celów balneoterapeutycznych - do kąpieli leczniczych,  kuracji pitnych lub inhalacji.
 
Źródło: PIG