Jak podaje Ministerstwo Środowiska, w sobotę 10 października oddano do użytku zaporę czołową zbiornika na Skawie w Świnnej Porębie. 

 

 
Dzisiaj odbieramy ostatni element budowli hydrotechnicznej – zaporę czołową. Dzięki temu zbiornik jest w pełni gotowy. Ale inwestycja nie jest zakończona. Pozostały, z punktu widzenia całego projektu, drobne, lecz dla społeczności lokalnej, niezwykle ważne prace. Budowa dróg i ustabilizowanie osuwisk – czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Środowiska wypowiedź sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Doroty Niedzieli.
Budowa zapory w Świnnej Porębie jest jednym z najdłużej trwających projektów hydrotechnicznych. Prace badawcze i przygotowanie inwestycji rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. W 1986 r. projekt zyskał centralne finansowanie i roboty się rozpoczęły. Termin realizacji ustalono na lata 1986-1996. Zmiany społeczno-gospodarcze z lat 80. i 90. XX wieku i związane z tym trudności w finansowaniu robót spowodowały, że kolejne terminy zakończenia inwestycji nie były dotrzymywane.
 
Zbiornik w Świnnej Porębie, to nie tylko ochrona przeciwpowodziowa, lecz także kolejna atrakcja turystyczna, a więc szansa na szybszy rozwój regionu. – Dzięki budowie zbiornika z pewnością powstanie tu wspaniałe miejsce do uprawiania sportów wodnych i plażowania. Dzięki temu wielu turystów zdecyduje się, aby właśnie stąd zwiedzać wszystkie okoliczne atrakcje– dodała wiceminister Środowiska.
 
Zbiornik powstaje na terenach gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zapora usytuowana jest na 26,6 km biegu rzeki Skawy, powierzchnia zlewni rzeki do przekroju zapory wynosi 802 km².
Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia
Źródło: Ministerstwo Środowiska