Globalny model wizualizuje system energetyczny oparty w 100% na OZE (100% RE) dla sektora energii elektrycznej w perspektywie do 2030 roku. System wyróżnia 145 regionów, które są zgrupowane w 9 głównych obszarów.

Dzięki symulacji każdy ma możliwość zobaczyć, jak taki światowy system oparty na OZE mógłby wyglądać. Po raz pierwszy naukowcy zdołali zaprojektować taki system działający w skali globalnej – mówi Christian Breyer, profesor na LUT oraz lider zespołu naukowców, którzy opracowali omawiany model.

Model został zaprojektowany w taki sposób, by znaleźć najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Przedstawia, jak można zorganizować dostawy elektryczności tak, by pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną w każdej godzinie w ciągu całego roku. Oznacza to znalezienie najlepszej kombinacji takich elementów, jak: generacja z OZE, magazynowanie oraz przesył energii, co prowadzi do osiągnięcia całkowitego kosztu za energię elektryczną między około 55 a 70€ (214 a 273 zł) za MWh dla każdego z 9 głównych rejonów, jakie zostały wyróżnione.

Naukowcy planują rozbudować opracowany model. Przyszłe aktualizacje przedstawią cały sektor energetyczny, włączając w to ogrzewnictwo oraz transport. Model zaprezentuje również sposób przejścia od obecnego systemu energetycznego do w pełni zrównoważonego.

Naukowcy twierdzą, że model obala mity na temat odnawialnych źródeł energii. Jeden z takich mitów zakłada, że system energetyczny w pełni oparty na OZE nie może stabilnie funkcjonować przez cały czas ze względu na okresowy charakter energii słonecznej i wiatrowej.

Przejrzystość danych i badań jest bardzo istotną kwestią dla naukowców. Każdy może pobrać dane wynikowe i poddać je dalszej weryfikacji. Publikacje oparte na tych danych są dostępne online.

Chcemy, by model zapewnił każdemu szansę na zapoznanie się z systemem opartym na OZE. Większa wiedza na dany temat zwykle zmniejsza opory przed nowymi rozwiązaniami – mówi Pasi Vainikka- główny naukowiec w VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

Każde państwo na świecie musi znaleźć drogę do osiągnięcia celów paryskiego porozumienia klimatycznego. Nowy model może pomóc działaczom politycznym, przedsiębiorcom oraz innym udziałowcom w zrealizowaniu tych zamierzeń – podkreśla Breyer.

Opracowano na podstawie: ScienceDaily