Symulacja kosztów produkcji energii elektrycznej z OZEProjekt nowelizacji ustawy o OZE , a dokładnie zmiany zaproponowane przez ministerstwo gospodarki w artykule 41 jak i ich kontekst prawny w odniesieniu do całej noweli dokonują ingerencji w opłacalność ekonomiczną inwestycji i poddają w wątpliwość realność skorzystania z pierwotnie zaproponowanych stawek taryf gwarantowanych. 

 
Pogorszenie opłacalności spowodowane jest m.in. (poza kwestiami zaniżonej stopy dyskonta) nieuwzględnieniem kosztów podatkowych w efekcie identycznego potraktowania beneficjentów nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 41 ust. 1 pkt 1), czyli osób fizycznych) oraz prowadzących działalność gospodarczą (art. 41 ust. pkt 3), czyli firm. 
Zastosowanie podstawowej stawki VAT (w tym przypadku 23%, gdyż przy FiT trudno wykazać cele mieszkaniowe uprawniające do niższej stawki) podnosi – zgodnie z wynikami analiz wrażliwości koszty produkcji energii wykonanymi przez IEO – koszt produkcji energii z instalacji budowanych przez osoby fizyczne średnio o 20%. 
 
Zestawienie wyników symulacji  kosztów produkcji energii elektrycznej z OZE
 
– przedsiębiorstwo
 
– osoba fizyczna, opodatkowana na zasadach ogólnych
 
Równe traktowanie w tym przypadku powinno oznaczać albo podmiotowe zróżnicowanie taryf FiT, albo wprowadzenie zerowej stawki VAT na urządzenia kupowane przez osoby fizyczne. Inne przepisy (np. ust. 9) wskazują wyraźnie, że koszty energii wzrosną dla wszystkich podmiotów z korzystających z taryf gwarantowanych o wysokość opłaty za bilansowanie handlowe. Dlatego też należy odpowiednio podwyższyć stawki taryf FiT o podatkowy składnik nakładów inwestycyjnych (tak nakazuje logika), albo wprowadzić zerowe stawki VAT na inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne.
 
Źródło: IEO