W 2020 r. Synthos oddał do użytku pierwszą w Oświęcimiu przemysłową instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Jest zlokalizowana na obszarze zakładu produkcyjnego firmy chemicznej. Budowa rozpoczęła się w 2019 r., a pierwsze testy przeprowadzono w czerwcu 2020 r. 7 sierpnia podpięto instalację do sieci elektroenergetycznej.

– Zakładamy, że uruchomienie tej farmy to początek rozwoju źródeł fotowoltaicznych w naszej Spółce. Analizujemy wykorzystanie tej technologii również w innych zakładach produkcyjnych naszej grupy – mówił w 2020 r. Zbigniew Warmuz, Prezes Synthos S.A.

Synthos zbuduje kolejną farmę słoneczną

Agata Kościelnik, manager ds. komunikacji w Synthos, poinformowała naszą redakcję, że obecnie ogłoszony został przetarg na opracowanie studium wykonalności dla budowy drugiej przemysłowej farmy fotowoltaicznej.

– Moc farmy nie została jeszcze ostatecznie zdefiniowana, jej potencjał może być wyższy niż 30 MW. Termin realizacji projektu będzie zależał od tempa uzyskiwania pozwoleń administracyjnych – informuje Kościelnik.

Przedstawicielka firmy dodaje, że udział farmy w systemie energetycznym Synthos będzie się zmieniał i zależał od wolumenu produkcji energii elektrycznej prowadzonej w kogeneracji w pozostałych źródłach. Firma szacuje, że udział ten będzie się zwiększał i może wynieść około 20 proc. produkowanej w Oświęcimiu energii elektrycznej.

– Plany związane z zabudową farmy fotowoltaicznej wynikają z realizowanych przez Synthos działań mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko oraz dywersyfikacji źródeł wytwarzania ciepła. Zabudowując panele fotowoltaiczne zwiększymy udział produkowanej przez Synthos energii ze źródeł odnawialnych – informuje nas Synthos.

Trwa budowa bloku gazowego, turbinę dostarczy Ansaldo Energia

Ponadto Synthos realizuje w Oświęcimiu także budowę bloku gazowo-parowego (CCGT). Instalacja będzie produkowała ciepło na potrzeby procesów chemicznych. Dzięki kogeneracji inwestycja umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej, którą Synthos będzie sprzedawać na otwartym rynku energii. Instalacja pozwoli także na zmianę miksu paliwowego wykorzystywanego w istniejącej elektrociepłowni. Redukcja udziału węgla z ok. 80 proc. do 30 proc. wpisuje się w strategię dekarbonizacji GK Synthos oraz wpłynie pozytywnie na środowisko.

Kościelnik informuje GLOBEnergia.pl, że z końcem 2020 r. Synthos podpisał z firmą Ansaldo Energia kontrakt na dostawę turbiny gazowej AE64.3 o mocy 80 MW wraz ze świadczeniem usługi nadzoru nad jej montażem oraz przeprowadzenie rozruchu. Umową towarzyszącą jest wieloletnia umowa serwisowa zapewniająca optymalizację kosztów prowadzenia prac remontowych.

–  Podpisanie umowy na dostawę turbiny gazowej jest zakończeniem pierwszej, kluczowej fazy procesu kontraktacji bloku gazowo-parowego CCGT, który powstanie w zakładzie w Oświęcimiu. Zakładany termin zakończenia całości inwestycji to koniec 2023 r.. Celem jest osiągnięcie gotowości do realizacji zobowiązań wynikających z wygranej aukcji w ramach Rynku Mocy od 01.01.2024 r – informuje Synthos.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom