Dotychczasowy system aukcyjny, który Komisja Europejska zatwierdziła decyzją z 13 grudnia 2017 r. był przewidziany na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r. KE zgodziła się jednak na przedłużenie tego okresu o 6 miesięcy – do 31 grudnia 2021 roku.

„Pozytywna decyzja KE to dodatkowy czas dla przedsiębiorców na przygotowanie ofert do przyszłorocznych aukcji OZE. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze większej podaży zgłaszanych projektów” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Ustawa i rozporządzenie

Obecnie procedowany jest „Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw”, który przewiduje wydłużenie tego mechanizmu również na okres po 2021 roku.

Dodatkowo, jak poinformowało MKiŚ, 28 grudnia tego roku zostało opublikowane „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.”. Jakie wolumeny i kwoty przewiduje rozporządzenie?

Aukcje OZE 2021

Istniejące instalacje

Jedyna aukcja poświęcona istniejącym instalacjom będzie dotyczyła instalacji o mocy powyżej 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji. W tym koszyku została przewidziana sprzedaż do 500 GWh energii elektrycznej o wartości do 335 mln zł.

Nowe instalacje

Pozostałe aukcje OZE przewidziane na 2021 rok dotyczą nowych instalacji. W przypadku biogazowni o mocy do 1 MW w koszyku dla nowych biogazowni przewidziano sprzedaż 225 GWh o wartości 106,875 mln zł. Dla instalacji większych niż 1 MW przewidziano sprzedaż 10,68 TWh o wartości 5,249 mld zł.

Dla elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, instalacji wykorzystujących biopłyny oraz instalacji geotermalnych przypadnie do podziału 270 GWh energii o wartości 151,2 mln zł. Dla instalacji powyżej 1 MW do podziału przypadnie 1,08 TWh o wartości o 577,8 mln zł.

W koszyku aukcyjnym, w którym znajduje się fotowoltaika i energetyka wiatrowa o mocy większej niż 1 MW przewidziano sprzedaż 38,76 TWh energii o wartości do 10,748 mld zł. To 3 mld zł mniej niż w 2020 r.

W przypadku instalacji poniżej 1 MW budżet zostanie zwiększony o 0,8 mld zł w stosunku do 2020 roku. Przewidziano sprzedaż 14,7 TWh energii elektrycznej o wartości 5,292 mld zł.

Oprócz wymienionych technologii, na aukcjach OZE 2021 pojawi się zupełna nowość – hybrydowe instalacje OZE. w przyszłorocznej aukcji dla projektów o mocy do 1 MW przewidziano sprzedaż 395,2 GWh energii o wartości 242,433 mln zł, a dla projektów powyżej 1 MW sprzedaż 1,182 TWh o wartości 703,647 mln zł.

Redakcja GLOBEnergia