Jest to system przeznaczony do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i odzyskiwania ciepła w jednym kompaktowym systemie dla projektów komercyjnych.

Zarządzenie ogrzewaniem i chłodzeniem obiektów komercyjnych

GDTS koncentruje się na systemie, a konkretnie na Systemie C, przeznaczonym do zarządzania ogrzewaniem i chłodzeniem projektów komercyjnych. Modułowy, dostosowany do potrzeb system oparty jest na najnowocześniejszej i przyjaznej dla klimatu technologii pomp ciepła. Moc cieplna i wydajność chłodzenia są dokładnie dopasowane do projektu budowlanego i łączone z odpowiednimi komponentami hydraulicznymi. Istnieje również możliwość kaskadowania pompy ciepła powietrze-woda, aby uzyskać jeszcze większą elastyczność projektową. Komercyjne nieruchomości muszą być szybko uruchamiane, ponieważ czas to pieniądz. Dzięki szczególnie wysokiemu stopniowi prefabrykacji i modułowości System C doskonale nadaje się on do konstrukcji seryjnych, do projektów detalicznych, a nawet komercyjnych.

Rys. 1. System C firmy Glen Dimplex Thermal Solutions, modułowy, dostosowany do potrzeb system oparty na najnowocześniejszej, przyjaznej dla klimatu technologii pomp ciepła. Moc cieplna i wydajność chłodzenia są dostosowane do projektu budowlanego. Pompy ciepła są połączone z odpowiednimi komponentami hydraulicznymi.

Jeden system. Szeroki zakres zastosowań

System C opiera się na wyjątkowo energooszczędnej i przyjaznej dla klimatu pompie ciepła, która nie ma sobie równych na rynku. Pompa ciepła powietrze/woda o mocy 60 kW, umieszczona na zewnątrz, wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy, jakim jest propan (rys.2). Jest to rewersyjna pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia. Aby zaoszczędzić miejsce, urządzenie to może być zainstalowane na zewnątrz budynku, np. na dachu. Uzupełnieniem systemu jest kompaktowa jednostka hydrauliczna ze zbiornikiem buforowym i opcjonalnym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Jeżeli budynek jest remontowany, hydraulika może być również dostarczana w sekcjach. Szerokość modułu wynosi 75 cm, co oznacza, że można łatwo go dopasować do istniejących drzwi.
System C został specjalnie opracowany dla różnych warunków zastosowań i kontroluje trzy funkcje: ogrzewanie lub chłodzenie w wersji podstawowej, ogrzewanie i chłodzenie z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w wersji zaawansowanej (rys.3). Z kolei jego wersja Premium może być stosowana do równoległego ogrzewania i chłodzenia, jak również do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Integracja z systemem odzyskiwania ciepła uzupełnia rozwiązanie.

Rys. 2. System C – wersja podstawowa do ogrzewania lub chłodzenia. Elementy systemu: pompa ciepła powietrze woda o mocy 60 kW, umieszczona na zewnątrz jest połączona ze stacją hydrauliczną i zbiornikiem buforowym o pojemności 1000 l.

Innowacja GDTS: równoległe ogrzewanie i chłodzenie

Pompa ciepła w układzie glikol/woda dodatkowo zintegrowana z jednostką hydrauliczną Systemu C działa w celu przenoszenia energii cieplnej w budynku zależnie od zapotrzebowania przemieszczeń na grzanie czy chłodzenie w tym samym czasie. Oznacza to, że system oferuje największą możliwą efektywność energetyczną przy niskim zużyciu energii, ponieważ chłodząc jedną część budynku, tąo samą energią ogrzewamy jego drugą część.

Zrównoważony i przyszłościowy

Najnowsze rozporządzenie UE dotyczące tzw. F-gazów wiąże się również z drastycznymi zmianami w zastosowaniach komercyjnych. Czynniki chłodnicze o wysokim wskaźniku GWP (Global Warming Potential) nie będą już możliwe do stosowania. Dotyczy to szczególnie syntetycznych czynników chłodniczych, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy). Aby spełnić wszystkie dzisiejsze wymagania, GDTS opracował System C. Naturalny propan jest w nim stosowany jako czynnik chłodniczy. Szczególnie atrakcyjny jest jego wskaźnik GWP, który wynosi tylko 3, stąd też prezentowany System C jest szczególnie zrównoważoną, przyszłościową inwestycją.

System C. Wersja Premium w wersji seryjnej

Rozwiązania systemowe w wersji seryjnej jest są obecnie trendem umożliwiającym to, aby budynki biurowe lub mieszkalne mogły być „gotowe do użytkowania” w bardzo krótkim czasie. Dzięki specjalnie opracowanemu i zintegrowanemu systemowi ogrzewania i chłodzenia System C odgrywa kluczową rolę w tym przedsięwzięciu i może być produkowany seryjnie. Zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową musi zostać zaspokojone przy maksymalizacji efektywności energetycznej w dużych pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych, np. na budynku mieszkalnym o powierzchni do 3 000 m². Jednym z kluczowych wymagań, jeśli chodzi o wykonanie seryjne, ważne jest to, że nie można tracić cennej przestrzeni użytkowej wewnątrz obiektu. Z tego powodu system został zaprojektowany specjalnie w taki sposób, aby mógł być zainstalowany na zewnątrz budynku, np. na dachu. Rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia przeznaczonego do ogrzewania/chłodzenia musiało być również łatwe do przenoszenia na inne projekty, bez potrzeby poważnych prac planistycznych.

Rys. 3. System C – wersja zaawansowana do ogrzewania i chłodzenia, jak również do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Elementy systemu: pompa ciepła powietrze/woda o mocy 60 kW, umieszczona na zewnątrz, jest połączona ze stacją hydrauliczną z dwoma zbiornikami buforowymi o pojemności 1000 l i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 700 l.

System C stanowi niezwykle kompaktowe rozwiązanie, bowiem w jego obudowie wyposażonej w izolację akustyczną i termiczną, znajduje się hydraulika, zbiornik buforowy i zasobnik ciepłej wody użytkowej, które umieszczone są na zewnątrz budynku. Urządzenie może być montowane np. na dachu lub za budynkiem mieszkalnym. Ponadto system ten można łatwo zaplanować i szybko skonfigurować, oferując wysoki stopień prefabrykacji i możliwości jego przeskalowania do innych projektów. Zapewnia wyjątkowo energooszczędne i unikalne na rynku równoległe ogrzewanie i chłodzenie. Wymaga to zastosowania dodatkowej pompy ciepła do przenoszenia energii, np. pompa ciepła glikol/woda , która dba o to zarówno zimą, jak i latem. Sama pompa ciepła powietrze-woda jest używana tylko wtedy, gdy występują ekstremalne temperatury, dzięki czemu zwiększa się wydajność układu. W budynkach biurowych warto również połączyć System C z systemem odzysku ciepła. Umożliwia to wykorzystanie ciepła odpadowego, np. z serwerowni, aby było ono efektywnie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Adam Koniszewski

Dyrektor ds. Inwestycji w STIEBEL ELTRON Polska