O wycenę systemu grzewczego do budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą z Wielkopolski. Ile kosztuje kompletny system grzewczy z pompą ciepła do takiego budynku? Jak różnią się ceny w zależności od zastosowania systemu mieszanego i ogrzewania podłogowego?

Przedstawiamy analizę na podstawie dwóch konkretnych przykładów nowych budynków jednorodzinnych o powierzchni 150 m2 . Oba budynki zlokalizowane są w województwie wielkopolskim, jednak jeden z nich został wyposażony w system mieszany oparty ogrzewanie podłogowe i instalację grzejnikową, a drugi tylko o ogrzewanie podłogowe.

System mieszany

Analizowany budynek jednorodzinny o powierzchni 150m2 znajduje się w Wielkopolsce. Znajduje się w nim instalacja mieszana podłogowo-grzejnikowa, przy czym ogrzewanie podłogowe znajduje się na parterze budynku, a grzejniki na piętrze. Zapotrzebowanie na ciepło w budynku wg OZC wynosi maksymalnie 8,89 kW, przy temperaturze około -15oC.

Do budynku została dobrana pompa ciepła typu SPLIT o mocy 8 kW, która jest wyposażona w zasobnik ciepłej wody o pojemności 180l.

Energia elektryczna zużywana w budynku rozkłada się na 5 635 kWh na cele ogrzewania oraz 2 168 kWh na cele ciepłej wody użytkowej. SCOP dla tego obiektu wynosi 3,00, a pompa ciepła pokrywa zapotrzebowanie na energię 99,8%. Pozostałe 0,2% pokrywa grzałka elektryczna jako źródło wspomagające.

Koszt systemu

Według informacji uzyskanej od firmy wykonawczej, cena kompletnego systemu grzewczego ukształtowała się następująco:

  • pompa ciepła typu SPLIT: 29 000 zł
  • montaż: 1 500 zł
  • materiały łączące instalację z pompą ciepła (kształtki, otuliny, rury, etc) 3 000 zł
  • instalacja grzejnikowa i ogrzewania podłogowego: 100 zł/m2 – 15 000 zł
  • SUMA: 48 500 zł

Podane ceny są cenami brutto z uwzględnieniem 8% VAT.

System z ogrzewaniem podłogowym

Analizowany budynek jednorodzinny o powierzchni 150m2 znajduje się w Wielkopolsce. Znajduje się w nim instalacja mieszana podłogowa. Zapotrzebowanie na ciepło w budynku wg OZC wynosi maksymalnie 6,6 kW, przy temperaturze około -15oC.

Do budynku została dobrana pompa ciepła typu SPLIT o mocy 6 kW, która jest wyposażona w zasobnik ciepłej wody o pojemności 180l.

Energia elektryczna zużywana w budynku rozkłada się na 3600 kWh na cele ogrzewania oraz 2037 kWh na cele ciepłej wody użytkowej. SCOP dla tego obiektu wynosi 4,03, a pompa ciepła pokrywa zapotrzebowanie na energię 99,9%. Pozostałe 0,1% pokrywa grzałka elektryczna jako źródło wspomagające.

Koszt systemu

Według informacji uzyskanej od firmy wykonawczej, cena kompletnego systemu grzewczego ukształtowała się następująco:

  • pompa ciepła typu SPLIT: 26 500 zł
  • montaż: 1500 zł
  • materiały łączące instalację z pompą ciepła (kształtki, otuliny, rury, etc) 3000 zł
  • instalacja ogrzewania podłogowego: 100 zł/m2 – 15 000 zł
  • SUMA: 46 000 zł

Podane ceny są cenami brutto z uwzględnieniem 8% VAT.

Porównanie kosztów

Według podanych wycen, koszty kompletnego systemu grzewczego przy ogrzewaniu podłogowym i w przypadku systemu mieszanego nie różni się znacząco. W obu przypadkach cena instalacji grzewczej wynosi około 100 zł/m2. W tej cenie, około 35 zł/m2 stanowi wykonanie, a resztę materiał.

Do budynku z mieszanym systemem ogrzewania konieczne było dobranie większej pompy ciepła, więc cena systemu jest wyższa o różnicę w cenie samego urządzenia. Pozostałe elementy nie różnią się.

Według informacji uzyskanej od firmy wykonawczej, cena montażu pompy ciepła zwykle waha się od 1000 do 2000 zł.

Warto zauważyć, że przy ogrzewaniu podłogowym, między innymi ze względu na niższą temperaturę zasilania, pompa ciepła ma wyższy współczynnik SCOP. To powoduje, że może zużywać w sezonie grzewczym mniej energii elektrycznej, gdyż jest bardziej efektywna. W związku z tym, w przypadku nowych budynków lepiej postawić na ogrzewanie podłogowe.

Redakcja GLOBEnergia