Likwidacja opustów odroczona do 2023 r.? Tak, ale…

Do końca 2023 roku, wybrani prosumenci będą mogli skorzystać z systemu opustów przez kolejne 15 lat. Jak zapowiadaliśmy na łamach GLOBenergia.pl, wczoraj odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego pod głosowanie poddane zostały regulacje modyfikujące przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów w programach parasolowych. Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o OZE.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Wczoraj informowaliśmy, że projekt nowelizacji ustawy o OZE (druki nr 1947 i 1966) przeszedł drugie czytanie i został skierowany do bloku głosowań, podczas którego odbyło się jednocześnie trzecie czytanie. Za ustawą głosowało 457 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymały się 2 osoby. Ustawa z rozwiązaniami dla samorządów trafi teraz do Senatu.

Założenia

Nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE zakłada, że osoby, które zawarły w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, a także złożyły prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku, będą mogły dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustów. W celu ograniczenia nadmiernych procedur kontrolnych i przyspieszenia procesu, przyszły prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia do sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie instalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem.

Procedowane regulacje mają związek z kontrowersyjną zmianą systemu rozliczeń prosumentów z energii wyprodukowanej z mikroinstalacji OZE, w szczególności fotowoltaicznych. 1 kwietnia 2022 roku obecny system zostanie zastąpiony przez net-billing, który według ekspertów i branży wyhamuje dynamicznie rozwijający się rynek PV w Polsce. Z kolei autorzy zmian podkreślali wielokrotnie, że wprowadzenie net-billingu jest działaniem dostosowującym polskie prawo do unijnego oraz zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne w kraju. 

Źródło: Sejm, własne

Zobacz również