System opustów, net-billing i limit 2000 kWh – jak będą rozliczani prosumenci energii z fotowoltaiki?

W 2023 roku rachunki za prąd polskich rodzin zużywających poniżej limitu 2000 kilowatogodzin (kWh) wyniosą tyle co w 2022 roku. Powyżej tego limitu gospodarstwa domowe zapłacą za prąd więcej, ale nie więcej niż ustalona cena maksymalna, czyli 0,693 zł/kWh (plus dodatkowe opłaty). Pojawiły się jednak wątpliwości jak limit 2000 kWh będzie rozliczany w przypadku prosumentów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) rozwiewa wątpliwości.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

W 2023 r. rząd zablokuje wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać do pewnego limitu, który nie jest identyczny dla wszystkich gospodarstw domowych. Limity tańszej energii w 2023 roku wynoszą:

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych;
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Maksymalna cena energii elektrycznej - 693 zł/MWh

Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. Rząd zdecydował również o wprowadzeniu mechanizmu maksymalnej ceny energii elektrycznej. Cena maksymalna wynosi 693 zł/MWh (0,693 zł/kWh) dla gospodarstw domowych oraz 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych. W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach w okresie od momentu przekroczenia limitów zużycia (2000 kWh, 2600 kWh lub 3000 kWh) do 31 grudnia 2023 roku.

Jakie będą rachunki za prąd w 2023 r.

Redakcja GLOBENERGIA policzyła jak zmienią się rachunki za prąd w 2023 r. Mimo przyjęcia limitów tańszej energii w 2022 r. i wprowadzenia maksymalnej ceny za prąd powyżej limitu w 2023 r. rachunki za prąd mogą wzrosnąć nawet o 60 proc. Wzrost rachunków będzie uzależniony od zużycia. Gospodarstwa, które mają zużycie znacznie wyższe niż ustalone limity w większym stopniu odczują przyszłoroczne podwyżki.

Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA
Roczne i miesięczne rachunki za prąd w 2022 r. i 2023 r. dla zużycia wynoszącego 3 000 kWh rocznie.
Źródło: GLOBENERGIA

W 2022 r. gospodarstwo domowe zużywające 3 tys. kilowatogodzin rocznie zapłaciłoby rachunek w wysokości 2 168 zł, czyli 181 zł w skali miesiąca. Po uwzględnieniu puli 2 tys. tańszych kilowatogodzin w 2023 roku, roczne rachunki gospodarstwa zużywającego 3 tys. kilowatogodzin wzrosłyby do prawie 3 tys. zł. Przekłada się to na koszty wynoszące 249 zł miesięcznie. Przy takim zużyciu w skali roku rachunki za prąd w 2023 r. wzrosną względem 2022 r. o około 40 proc.

Szczegóły przedstawionej analizy, a także obliczenia rachunków dla wyższego zużycia w gospodarstwie domowym są dostępne tutaj: Ceny prądu w 2023 r.? Wiemy jaka będzie wysokość rachunku za prąd w 2023 r.

Limit 2000 kWh a fotowoltaika

W Polsce jest 1 mln 131 tys. prosumentów (dane ARE), z czego zdecydowana większość to prosumenci rozliczani w systemie opustów (net-metering). Nie dziwi więc zainteresowanie tym w jaki sposób w ich przypadku rozliczony zostanie limit zużycia 2000 kWh. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) postanowiło rozwiać wątpliwości.

Fotowoltaika w net-billingu

Prosumenci rozliczający się w ramach net-billingu, wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej odsprzedają do sieci po cenach rynkowych. Nie wykorzystują oni sieci jako wirtualnego magazynu, z którego pobierają wyprodukowaną energię (jak ma to miejsce w rozliczeniach na zasadzie net-meteringu).

Wobec tego, próg zużycia dla takich odbiorców będzie odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci.

Czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ)

Powyżej progu, odbiorcy ci, dzięki rozwiązaniom zawartym w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., będą mogli ją zakupić po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh.

Limit 2000 kWh a fotowoltaika - net-billing
Limit 2000 kWh a fotowoltaika - net-metering i net-billing
Źródło: GLOBENERGIA

Oznacza to, że jeżeli właściciel instalacji fotowoltaicznej w net-billingu, który oddał do sieci 4 MWh energii elektrycznej i pobrał z sieci 5 MWh nie zmieści się w limicie 2000 tańszych kilowatogodzin. Prosument otrzyma 2000 kWh tańszej energii. Za pozostałe 3000 kWh zapłaci więcej, ale nie więcej niż 693 zł za MWh (jest to koszt samej energii bez VAT i pozostałych opłat np. dystrybucji).

System opustów - net-metering

Zużycie energii elektrycznej prosumentów rozliczających się w ramach net-meteringu, w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana, będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci (tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). W tym przypadku również posłużymy się przykładem.

Odbiorca, który wyprodukował 4 MWh energii, a pobrał z sieci 5 MWh, zmieści się w limicie 2 MWh. Powyżej progu, odbiorcy ci również będą mogli zakupić energię elektryczną po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh.

Czytamy w komunikacie MKiŚ
Limit 2000 kWh a fotowoltaika - net-metering (system opustów)
Źródło: www.gov.pl
Limit 2000 kWh a fotowoltaika - net-metering (system opustów)
Źródło: www.gov.pl

Widzimy zatem, że sposoby rozliczania limitu do którego cena prądu została ograniczona do wysokości z 2022 roku jest bardziej korzystny dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznej w net-meteringu (systemie opustów). W przypadku instalacji rozliczanych w net-billingu, korzyść funkcjonowania mechanizmu z limitami jest mniejsza, ale należy pamiętać, że za sprawą zwiększenia autokonsumpcji właściciele mikroinstalacji z net-billingu mogą obniżyć zużycie energii pobieranej z sieci i dzięki temu ograniczyć wzrost rachunków za prąd. A jakie mogą być oszczędności z fotowoltaiki w net-billingu? Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: PSE podały cenę RCEm za wrzesień. Jak zmieniają się oszczędności z fotowoltaiki o mocy 6,37 kWp?

Źródło: www.gov.pl, GLOBENERGIA

Zobacz również