System opustów w spadku – czy to możliwe?

Już za niespełna trzy tygodnie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o OZE, która dla nowych prosumentów niekorzystających z tzw. programów parasolowych będzie oznaczała konieczność rozliczania się w net-billingu od lipca 2022 roku. Zmiany nie dotyczą tych, którzy już są prosumentami i mają zagwarantowane rozliczanie się w systemie opustów przez 15 lat, chyba że same zechcą przejść na net-billing. A co z osobami, które odziedziczą lub nabędą nieruchomość, na której znajduje się instalacja fotowoltaiczna rozliczana w systemie opustów? Pytamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Podziel się

Nieubłaganie zbliża się data 1 kwietnia 2022 roku, która wiąże się z wejściem w życie nowelizacji ustawy o OZE. Wówczas system opustów, odejdzie w zapomnienie i dla nowych prosumentów będzie obowiązywał tylko przez 3 miesiące jako okres przejściowy. Po 1 lipca 2022 roku zostanie zastąpiony automatycznie systemem net-bilingowym. Zgodnie z ustawą, obecni prosumenci i ci, którzy zgłoszą instalację do OSD przed 31.03.2022 r. mają zagwarantowany system opustów przez 15 lat. Od naszych Czytelników dostajemy zapytania, co w takim razie stanie się z osobami, które odziedziczą lub kupią dom, na którym działa instalacja fotowoltaiczna rozliczana w dotychczasowym systemie prosumenckim. Czy będą mogły pozostać w tym systemie, czy również czeka ich przejście na net-billing?

System opustów w spadku 

Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy osoby dziedziczące lub kupujące nieruchomość, na której jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna działająca w systemie opustów, będą mogły również korzystać z tego systemu.

W opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w przypadku przeniesienia własności mikroinstalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 r. (nabycie, dziedziczenie), z której dotąd wyprodukowana energia elektryczna była rozliczana w tzw. „systemie opustów”, będzie można wytworzoną w tej mikroinstalacji energię elektryczną nadal rozliczać w tym systemie. 

Zgodnie z odpowiedzią MKiŚ, prawo do rozliczania się w systemie opustu powinno być rozumiane jako powiązane z mikroinstalacją, a nie z konkretną osobą, która jest jej właścicielem. 

Czy to oznacza, że osoby kupujące lub dziedziczące mikroinstalację PV powinny się czuć spokojne?

Niestety kwestia dziedziczenia czy kupna nie jest poruszana wprost w ustawie o odnawialnych źródłach energii. W związku z tym, MKiŚ zaznaczył, że odpowiedź nie jest wiążąca prawnie. W przypadku sporu, taką moc prawną miałaby dopiero decyzja sądu.

Jednocześnie, należy podkreślić, że przedstawione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska stanowisko w tej sprawie nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów. W przypadku jakiegokolwiek sporu, który powstałby na gruncie omawianych regulacji, wiążącą interpretację może wskazać dopiero sąd powszechny rozpatrujący daną sprawę. - odpowiada dla Redakcji Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ostatnia szansa na skorzystanie z systemu opustów przez 15 lat

Obecni inwestorzy mają czas do 31 marca 2022 roku włącznie, aby zgłosić do operatora sieci dystrybucyjnej przyłączenie mikroinstalacji OZE. W zależności od metody zgłoszenia własnej instalacji, za datę skutecznego złożenia zgłoszenia  uznaje się datę wpływu do operatora w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej lub datę rejestracji przez systemy informatyczne operatora – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej. W przypadku wersji papierowej należy wcześniej upewnić się, że poczta zadziała w terminie. 

Gdy zgłoszenie złożone do operatora przez prosumenta w terminie do dnia 31 marca 2022 roku będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli proces przebiegnie poprawnie przyszły prosument będzie miał zagwarantowane rozliczanie w systemie opustowym przez sprzedawcę energii przez 15 lat.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia