System opustów zostaje! Znamy szczegóły

Kwiecień jest przełomowym miesiącem dla energetyki prosumenckiej - wchodzi w życie nowy system rozliczeń prosumentów z energii wyprodukowanej w mikroinstalacji fotowoltaicznej - net-billing. Mamy jednak dobrą wiadomość - system opustów zostaje! Czy przyczyniły się do tego apele branży? Znamy szczegóły!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W ubiegłym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że w planie jest zmiana systemu rozliczeń prosumentów. Ministrowie podczas posiedzeń komisji sejmowych i senackich oraz samego Sejmu argumentowali, że zmiany są potrzebne ze względu na zapewnienie bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego, wymagania unijne (dyrektywa rynkowa i RED II), zaktywizowanie prosumentów i rozwój magazynowania energii. Wielokrotnie relacjonowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że sam pomysł nie spotkał się z aprobatą środowiska prosumenckiego, branży OZE, ekspertów sektora energetycznego i wielu innych. 

Pierwotnie system miał być wprowadzony z dniem 1 stycznia 2022 roku, co wywołało niemałe poruszenie na rynku. Eksperci z wielu organizacji branżowych apelowali do rządu o wydłużenie funkcjonowania systemu opustów i dłuższy okres przejściowy.

Po burzliwych dyskusjach w Sejmie i Senacie system prosumencki został zmieniony w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 roku, przyjętej ostatecznie przez Sejm w dniu 2 grudnia ubiegłego roku w wyniku odrzucenia weta Senatu. W efekcie zaplanowano wejście w życie net-billingu na 1 kwietnia 2022 r. A jak jest w rzeczywistości?

Mimo przyjęcia ustawy, w dalszym ciągu pojawiały się pomysły, aby przywrócić system opustów lub opóźnić wejście w życie net-billingu. Na początku marca do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o OZE, który ma na celu uchylenie ustawy z dnia 29 października 2021 roku celem przywrócenia dotychczasowego systemu upustów oraz dalszego wsparcia rynku prosumenckiego. Czy apele branży i projekt nowelizacji coś dały?

Trik na pozostanie w systemie opustów

Rozgorzała się dyskusja, w jaki sposób przedłużyć możliwość skorzystania z systemu opustów. Zarówno inwestorzy, jak i firmy wykonawcze wpadały na coraz to bardziej szalone pomysły na wydłużenie systemu opustów, takie jak podłączenie jednego modułu fotowoltaicznego z mikrofalownikiem w celu późniejszej rozbudowy instalacji, o czym pisaliśmy TUTAJ. Z nieoficjalnych informacji wiemy jednak, że nie tylko właściciele fotowoltaiki wykazali zainteresowanie dłuższym rozliczaniem się w systemie opustów. W końcu zgodnie z definicją, prosument to osoba, która jest wytwórcą energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, przedłużyć funkcjonowanie systemu opustów chcieli również właściciele mikrobiogazowni, mikroelektrowni wodnych, mikroinstalacji wiatrowych, a także przydomowych spalarni śmieci, czy instalacji bazujących na ogniwach paliwowych. Sytuacji polskich prosumentów z zaciekawieniem przyglądali się też operatorzy wszystkich instalacji offshore pracujących w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, którzy myśląc o popularyzacji swoich rozwiązań w skali mikro również chcieliby swoim klientom zapewnić możliwość rozliczania się w systemie opustów w dłuższej perspektywie. Zapewne ich śladami pójdą dostawcy mikroelektrowni geotermalnych.

W jaki sposób można więc pozostać w systemie opustów? Jest, a w zasadzie był jeden magiczny trik! Osobom, którym się udało złożyć poprawne zgłoszenie do OSD do 31 marca 2022 roku gratulujemy - mogą pozostać w systemie opustów aż przez 15 lat.

Redakcja GLOBEnergia pozdrawia wszystkich obecnych jak i przyszłych prosumentów jak zawsze z energią i kreatywnie ;)

Zobacz również