Instalacja grzewczo-chłodnicza składa się z 37 wymienników otworowych z bezpośrednim parowaniem czynnika roboczego. Na chwilę obecną jest to jedna z największych instalacji tego typu w Polsce. Prowadzone są systematyczne pomiary temperatury górotworu, który pracuje jako podziemny magazyn ciepła. Pomiary ilości oraz jakości uzyskiwanego ciepła umożliwią określenie efektywności działania pomp ciepła pod względem ekonomicznym i energetycznym. 

Gmina Pałecznica zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w północnej części powiatu proszowickiego, w odległości 43 km na północ od Krakowa. Zajmuje ona powierzchnię 48 km 2 , a jej bezpośrednimi sąsiadami są gminy Proszowice i Radziemice. Zamieszkiwana jest przez prawie 3 700 mieszkańców (2010 r.).

Zadaniem projektu zrealizowanego w 2013 r. było przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania budynków w centrum wsi Pałecznica w celu:
• zmniejszenia ilości szkodliwych gazów w atmosferze, w tym redukcja emisji CO2, pochodzących z węglowego systemu ciepłowniczego,
• poprawy jakości środowiska naturalnego przez redukcję zanieczyszczenia powietrza substancjami pochodzącymi z budynków użyteczności publicznej,
• stworzenia warunków do ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed ujemnym wpływem niskiej emisji, • poprawy warunków życia mieszkańców,
• redukcji kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej przez zmniejszenie wydatków na ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie obiektów w miejscowości Pałecznica.
 
tabela palecznica
 
 Obiekty kubaturowe w centrum Pałecznicy, po ich przebudowaniu (projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 6.2.a „Od – nowa centrów wsi”), pełnią funkcje:
• wiejskiego obiektu wielofunkcyjnego i siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej (budynek „A”),
• Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica (budynek „B”),
• biblioteki wiejskiej i Biura Informacji Turystycznej (budynek „C”).
Wykorzystanie energii z górotworu do celów grzewczych (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa) i chłodniczych (klimatyzacja)
W centrum Pałecznicy wykonano innowacyjną instalację służącą ogrzewaniu wnętrz w trzech obiektach budowlanych. Pobór ciepła realizowany jest za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła, w których zainstalowane są rurki parownika pomp ciepła. System wykorzystuje instalację bezpośrednie – go parowania, bez czynnika pośredniczącego w przekazywaniu ciepła (np. glikolu propylenowego). Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych glikolem.
 
Autorzy:
Tomasz Śliwa AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Marcin Gaweł Urząd Gminy Pałecznica
Natalia Piotrowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WWNiG, Koło Naukowe GEOWIERT

Źródła:
• Studium wykonalności dla projektu p.n. „Ochrona powietrza atmosferycznego przez wykorzystanie energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów użyteczności publicznej Gminy Pałecznica”, Pracownia projektowa Magnus MEDIA, Kraków, 2010.
• Tomasz Śliwa, Marcin Gaweł, „Ohorona atmosfernogo povìtrâ zavdâki vikoristannû vìdnovlûvanih džerel energìï v sistemah opalennâ ta oholodžennâ u gromads’kih ob’êktah u gmìnì Palečnìca”, International seminar titled: „Improvement of energy management in typical public buildings of the city and Oblast Ivano-Frankivsk”, good Polish practices of utilizing energy saving in infrastructural facilities, Kraków – Zakopane, 9–12 September 2013, AGH University of Science and Technology in Kraków, 2013, s. 1–11.
• www.palecznica.pl [dostęp 10.07.2013 r.]

Artykuł powstał w ramach badań statutowych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie, nr 11.11.190.555
okladka 4 2014  Cały artykuł z kompletnym opisem instalacji dostępny  GLOBEnergia 4/2014