Aktualności Aktualności

Systemy grzewcze – monowalentne, monoenergetyczne, biwalentne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dobór odpowiedniej technologii grzewczej jest kluczowym wyborem, przed jakim staniemy w trakcie budowy mieszkania.

Jedną z dostępnych opcji są pompy ciepła. Specyfika tej technologii powoduje, że jest ona często łączona z innymi rozwiązaniami grzewczymi, takimi jak np. grzałka elektryczna czy kocioł gazowy. Jakie są zalety i wady tych opcji?

System monowalentny i monoenergetyczny

Systemy monowalentne to instalacje grzewcze, zasilane jedynie pompą ciepła. Należy zauważyć, że instalacje te cechują się zmienną efektywnością w zależności od warunków pracy. Parametrem określającym efektywność konwersji elektryczności na ciepło jest tkz. COP. To mnożnik określający zysk energetyczny. Przykładowo, COP o wartości 3,2 pozwoli nam uzyskać 3,2 kWh ciepła z 1kWh prądu elektrycznego.

COP zależny jest od temperatur w jakich pracuje pompa ciepła - tkz. źródło dolne i górne. Im niższa jest ich różnica, tym efektywniejszej konwersji możemy się spodziewać. Wynika z tego, że najbardziej sprawna (czyli jednocześnie najtańsza) praca pompy oznacza działanie w niskim zakresie temperatur. Im zimniej na zewnątrz, tym więcej będzie nas kosztować każda jednostka pozyskanej energii cieplnej. Z tego powodu takie systemy wykorzystuje się głównie w nowych, dobrze zaizolowanych budynkach. Powietrzne pompy ciepła masowe kradzieże

Dla tych, którzy chcą wyraźnego komfortu cieplnego przez cały rok, zostały zaprojektowane systemy monoenergetyczne. Ta opcja oznacza, że pompa ciepła pracuje w połączeniu z inną technologią, której efektywność nie jest zależna od temperatur panujących na zewnątrz. Rozpatrzmy połączenie z grzałką elektryczną. Po przekroczeniu pewnego punktu (czyli ustalonej zewnętrznej temperatury, dla której pompa ciepła staje się nieefektywna) następuje wyłączenie pompy i uruchomienie grzałki elektrycznej. Biorąc pod uwage, że okresy silnych mrozów trwają w Polsce najczęściej jedynie od jednego do kilku tygodni w roku, w przeliczeniu na ten okres nie odczujemy mocno krótkotrwałego ogrzewania drogim prądem. W zamian uzyskamy znacznie lepszy współczynnik COP i tańsze wykorzystanie pompy ciepła w pozostałej części roku.

Systemy biwalentne

Jeżeli stosujemy połączenie kilku paliw (np. prąd/gaz lub prąd/węgiel) to mowa o systemach biwalentnych. Mogą one opierać się o działanie równoległe (w trakcie którego pompa działa równocześnie z innym źródłem) oraz alternatywne (raz działa jedno, raz drugie).

Równoległe systemy, w których pompa ciepła dostarcza około 80% zapotrzebowania cieplnego, pozwalają dodatkowo zwiększyć jej efektywność. Zyskujemy więc na pracy samej pompy (która działa na niższej różnicy temperatur, przez co ma wyższy COP), jednak część brakującej mocy jest dostarczana z wykorzystaniem konwencjonalnego paliwa. To ciekawa opcja w sytuacji, gdy mamy już dostęp do takiej instalacji - po co wyrzucać piec gazowy czy kocioł węglowy, skoro mogą się okazać użyteczne? Oczywiście rozwiązanie ma sens ekonomiczny jedynie wtedy, gdy uzyski na wyższym COP pompy są wyższe niż koszt dokupionego paliwa.

Systemy alternatywne podobne są do monoenergetycznych, z tą różnicą, że zamiast zasilać całą instalację jednym źródłem energii, wykorzystujemy ich dwa lub więcej.