Kluczowa rola systemów HVAC w walce z wirusami

John Osborne na łamach portal Building Products wskazuje, że postęp rozwoju systemów HVAC, dających odpowiednia temperaturę i jakość powietrza w pomieszczeniach, przekłada się na skuteczność zwalczania zanieczyszczeń w budynkach, w tym również koronawirusa. Liderem w tej walce w obszarze budownictwa jest BESA (ang. The Building Engineering Services Association), stowarzyszenie skupiające brytyjskie podmioty dostarczające usługi branży budowlanej. Eksperci wskazują, że główną drogą rozprzestrzeniania się koronawirusa jest powietrze, co też nie jest wielką tajemnicą. BESA od wielu lat prowadzi kampanię na rzecz szkodliwości zanieczyszczenia powietrza oraz jego jakości w pomieszczeniach. Graeme Fox, szef działu technicznego BESA, zapowiedział opublikowanie przewodnika branżowego dotyczącego jakości powietrza w budownictwie, opracowanego we współpracy z British Lung Foundation, Clean Air Day 2021 i Mitsubishi. W publikacji wskazana jest pilna potrzeba rozwoju systemów sanitarnych w dobie zagrożeń płynących dla zdrowia publicznego.

Edukacja i odpowiednie środki tj. zachowanie dystansu społecznego i noszenie maseczek to rozwiązania mało zaawansowane technologiczne. To właśnie technologia – w szczególności HVAC – może wesprzeć budowę zdrowia publicznego. Ale sama ma także wady jak inne rozwiązania. Przede wszystkim większość systemów HVAC w prywatnym budownictwie jest dostosowanych do pracy w statycznym środowisku, podczas gdy działalność człowieka, pogoda czy pory roku to elementy o charakterze wysoce dynamicznym. Technologie HVAC nie nadążają za zmieniającymi się potrzebami.

Wiele obecnie funkcjonujących systemów HVAC jest zaprojektowanych bez przeanalizowania aspektu energooszczędności urządzeń z powodu ograniczonych budżetów. Doprowadziło to do ​​nieefektywności systemów HVAC, które nadal przekładają się na wyższe rachunki za energię elektryczną i koszty ich utrzymania, przy jednoczesnym negatywnym wpływie na środowisko. Liczby mówią same za siebie  – systemy HVAC odpowiadają za 51 proc. całkowitego zużycia energii w budynkach komercyjnych i 20 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z budynków.

Cyfryzacja systemów HVAC

W obszarze urządzeń HVAC pojawia się kilka trendów, które mogą zniwelować problemy systemów. Jest to m.in. modularyzacja produktów HVAC z montowanymi sterownikami. Pojawiają się rozwiązania zdalnego dostępu do urządzenia w celu monitorowania wydajności, alarmów i diagnostyki usterek w urządzeniu HVAC. Wymaga to jednak odpowiedniego oprogramowania sterującego z bezpieczną łącznością zdalną. Cyfrowa transformacja sprzętu i usług HVAC będzie stanowić podstawę do osiągnięcia różnych celów związanych z efektywnością energetyczną w przyszłości. Cyfryzacja systemów HVAC jest jednym z priorytetów rozwojowych branży producenckiej na 2021 r.

Nowością w branży mogą być usługi “HVAC as a service” (HVACaaS). Eksperci przekonują, że oferowanie produktów i usług w wersji abonamentowej zmniejsza obciążenie klienta związane z obsługą, monitorowaniem i konserwacją sprzętu, ponieważ producent w takim modelu nadzoruje to wszystko sam.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zdalnie monitorowane systemy HVAC, rynek HVACaaS może przyciągnąć zainteresowanie właścicieli dużych budynków, które planują modernizację istniejących systemów HVAC. Szacuje się, że do 2026 r. 7–8 proc. przychodów z rynku HVAC będzie można przypisać usługom abonamentowym.

Kolejnym wyzwaniem dla branży HVAC jest opomiarowanie. 6 listopada 2020 r. brytyjski Departament Strategii Biznesowej, Energetycznej i Przemysłowej opublikował zmiany w przepisach dotyczących sieci ciepłowniczych, które weszły w życie 27 listopada 2020 r. Nowe regulacje wymagają od wszystkich dostawców ciepła zainstalowania urządzeń pomiarowych w ramach istniejących już zasobów mieszkaniowych tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne, a także rozliczania  indywidualnych odbiorców na podstawie ich rzeczywistego zużycia energii. Terminy są bardzo krótkie i branża apeluje o przyspieszenie działań. Zmiany przewidują instalację do września 2022 r. także urządzeń do pomiaru ciepła, którymi mogą być ciepłomierze lub podzielniki kosztów ciepła (HCA) z licznikami ciepłej wody, we wszystkich istniejących lub będących w trakcie budowy budynkach, podłączonych do sieci ciepłowniczej lub komunalnej.

Źródło: Building Product

Redakcja GLOBEnergia