Systemy SCADA w energetyce wiatrowej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1401 Scada pan

SCADA to system monitoringu, kontroli i pobierania danych z farm wiatrowych lub pojedynczych elektrowni wiatrowych. Przy dostępie do Internetu możemy z dowolnego miejsca na świecie monitorować stan pracy turbin.

Ciągły monitoring i system zarządzania turbinami wiatrowymi programem typu SCADA bądź podobnym drogą on-line/GMS ma swoje podłoże w redukcji kosztów napraw turbin wiatrowych. W przeszłości ciągłe niezaplanowane wizyty serwisowe generowały wydatki obciążające inwestorów. Brak nadzoru nad turbinami powodował również brak możliwości optymalizacji pracy turbin czy kontroli emisji akustycznej. Na podstawie doświadczeń w branży energetyki wiatrowej stopniowo wprowadzono system pozwalający na stały monitoring oraz ingerencję w ustawienia pracy elektrowni wiatrowych. System nadzoru nosi nazwę SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Już wcześniej znalazł on zastosowanie w innych branżach, gdzie niezbędna była ciągła diagnostyka pracy urządzeń mechanicznych i elektronicznych. (…)

Istotność danych pochodzących z parku wiatrowego jest zależna od rodzaju odbiorcy. Dla inwestora najważniejsze będą: informacje o aktualnej produkcji energii i prędkości wiatru wskazywanego przez instalację na gondoli, końcowe raporty z produkcji energii, dostępność elektrowni do produkcji energii, liczba godzin pracy i przestoju (np. na czas serwisu, usuwania oblodzenia). Dla zakładu energetycznego wysoki priorytet będą miały dane o działaniu zabezpieczeń przewodów elektrycznych. Serwis techniczny będzie zainteresowany analizą: parametrów środowiskowych, warunków pracy elektrowni (np. temperatury podzespołów), najczęściej występujących błędów i usterek. Serwis dzięki SCADA ma możliwość wykonania diagnozy jeszcze przed przyjazdem w teren, co zdecydowanie przyspiesza pracę. Dział techniczny, dzięki wykonywaniu analiz związków przyczynowo-skutkowych, może uniknąć bagatelizacji  drobnej  usterki,  wiedząc  o jej przyszłym negatywnym wpływie na pracę turbiny. (…)

Omawiana  redukcja  oddziaływania akustycznego w efekcie końcowym jest kompromisem pomiędzy emisją hałasu a produkcją energii. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom kalkulacyjnym możliwe jest bardzo dokładne oszacowanie przyszłej produkcji energii przy ustawieniach turbiny wpływających na redukcję akustyczną. W przypadku budowy więcej niż jednej elektrowni wiatrowej, czy też dużej farmy, odpowiednie ustawienia pracy turbiny spowodowane ograniczaniem emisji  akustycznej  mogą  zaowocować oszczędnością przestrzeni i wykorzystaniem pozostałego terenu pod instalację kolejnych turbin. Mechanicy, serwis, we współpracy z producentem turbiny dokonują odpowiednich ustawień gondoli  i łopat wirnika. (…)

1401 Scada

Na rynku dostępne są różne wersje systemów – autorskie SCADA producentów turbin wiatrowych i systemy niezależne. Obecnie zakup takiego systemu może być jednym z wymogów stawianych inwestorowi przez producenta turbin udzielającego mu gwarancji przy ich  sprzedaży.  Liczne  zalety  systemów SCADA pozwalają wysnuć wnioski, że zakup takiego systemu jest przedsięwzięciem opłacalnym i zalecanym.
Bibliografia:
1. “Enercon grid integration and wind farm management”, [w:] Enercon wind energy converters. Technology & Service, Enercon GmbH, kwiecień 2012.
2. “Noise from wind turbines – standards and noise reduction procedures”, H. Klug, DEWI (Niemiecki Instytut Energetyki Wiatrowej), Sewilla 2002.
3. “Noise Pollution Prevention in Wind Turbines – Status and Recent Advances”, [w:] Wind Turbine Technology. Principles and Design,  O. Jianu, M.A. Rosen, G. Naterer, Faculty of  Engineering and Applied Science, University of Ontario Institute of Technology, Kanada 2012.
4. “Prediction and Reduction of Noise from a 2.3 MW Wind Turbine”, [w:] Journal of Physics: Conference Series 75, G. Leloudas, W.J. Zhu, J.N. Sørensen, W.Z. Shen, S. Hjort, Technical University of Denmark, 2007.
 5. “Use of SCADA data for failure detection in wind turbines”, K. Kim, G. Parthasarathy,  O. Uluyol, W. Foslien, Energy Sustainability Conference and Fuel Cell Conference,  Waszyngton, sierpień 2011.
Marcin Rudziński Maciej Nawrotek
w4e Centrum Energii Wiatrowej

Cały artykuł w numerze 1/2014
2014 1 GLOBEnergia