Po roku niepewności i spadku zużycia biopaliw w transporcie w Unii Europejskiej, wzrosło ono ponownie w 2014 roku o około 0,8 Mtoe do wartości 14 Mtoe.

Europejski rynek biopaliw jest obecnie regulowany przez dyrektywę ILUC, której treść koncentruje się na oddziaływaniu na środowisko pierwszej generacji biopaliw. Regulacja ta pojawiła się w odpowiedzi na spadające ceny ropy naftowej, co wpłynęło na zmniejszenie zużycia biopaliw w Unii Europejskiej, które według EurObserv’ERa miało spać o 1,7% pomiędzy 2014 a 2015 rokiem.

Kluczowe dane za rok 2014 to:

  • Całkowite zużycie biopaliw w transporcie wyniosło 14,0 Mtoe (13,2 Mtoe w 2013 roku),
  • Wzrost zużycia biopaliw w transporcie w UE wyniósł 6,1% z roku 2013 na 2014,
  • Szybkość wcielania biopaliw do transportu w UE: 4,9%,
  • Udział zużycia kwalifikowanego jako zrównoważony: 89% (równoważny 12,5 Mtoe, dla porównania 11,7 Mtoe w 2013 roku).

79,4% w całkowitym zużyciu biopaliw w transporcie w Unii Europejskiej stanowił biodiesel (w kontekście energetycznym). Popularność silników diesla w prosty sposób przekłada się na wysokie zużycie tego biopaliwa. Na drugim miejscu plasuje się bioetanol, którego zużycie wynosiło 19,5% i wzrosło o 0,5% od 2014 roku.

Sytuacja rynku biopaliw w poszczególnych państwach według raportu:

  • We Francji odnotowano aż 10%-owy wzrost,
  • Ożywienie konsumpcji w Hiszpanii,
  • Włochy: „zaawansowane” biopaliwa obowiązkowe od 2018 roku,
  • Dynamiczny wzrost zużycia biodiesla w Wielkiej Brytanii,
  • Nieznaczny wzrost konsumpcji w Niemczech.

Pełna treść raportu dostępna jest na portalu internetowym EurObserv’ER w językach angielskim i francuskim. Na stronie internetowej dostępna jest również interaktywna baza danych, która pozwala na tworzenie własnych wykresów i pobieranie danych z osobna.

Źródło: EurObserv’ER