W związku z ograniczeniami dostaw prądu, które nie tak dawno miały miejsce w Polsce, nasuwa się pytanie jak wygląda produkcja energii elektrycznej w Polsce na tle krajów Europy czy świata.

Z odpowiedzią przychodzi raport IEA (International Energy Agency): Monthly Electricity Statistics, z maja 2015. Nie uwzględnia on sytuacji z miesięcy letnich 2015, a więc okresu najbardziej rozpalającego dyskusję na temat funkcjonowania energetyki w Polsce.Dane zawarte w raporcie zostały zestawione w ujęciu globalnym, europejskim i polskim.

Dane globalne
Całkowita produkcja OECD w maju bieżącego roku wyniosła 803,4 TWh, tym samy spadła o 0,5% czyli 3,9 TWh, w porównaniu do maja roku 2014
• produkcja z paliw kopalnych spadła o 3,4% w OECD, w porównaniu do maja poprzedniego roku, w każdym z rejonów: w Europie o 7,3%, Azji o 4,1% i Ameryce 1,2%
• produkcja energii elektrycznej z geotermii, wiatru, słońca i innych wzrosła o 18,8% w OECD porównując do 2014 roku, we wszystkich rejonach: Europa o 22,6%, Azja o 18,7% i Ameryce o 13,5%
Całkowita produkcja w okresie od stycznia do maja wyniosła 4 265 TWh i tym samym spadła o 0,1% czyli 4,5 TWh, w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku
• ilość produkowanej energii elektrycznej utrzymuje się na stałym poziomie w porównaniu do roku 2014, spadek ilości energii w Azji i Ameryce został zrekompensowany wzrostem w Europie
• produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych zmalała o 0,9%, podczas gdy produkcja z źródeł odnawialnych: geotermia, wiatr, słońce i inne; wzrosła
Porównanie produkcji energii elektrycznej w okresie styczeń-maj (2014 i 1025 rok) przedstawione jest na wykresach kołowych:
1
Ilość produkowanej energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach w latach 2013–2015, prezentuje poniższy wykres. Najwyższa produkcja ma miejsce w miesiącach zimowych, co ze względu na znacznie krótszy dzień wynika przede wszystkim ze zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną do celów oświetleniowych (nie tylko w budynkach ale także w obszarach miejskich), a także grzewczych (ogrzewanie elektryczne). W miesiącach letnich jak lipiec i sierpień, wzrost produkcji energii elektrycznej wynika głównie ze zwiększonego zapotrzebowania na moc chłodniczą (klimatyzacja).

2

Poniższy wykres przedstawia dane statystyczne dotyczące źródeł, z których produkowana jest energia elektryczna. Widoczny jest spadek produkcji z paliw kopalnych oraz wzrost produkcji z OZE, co przy stosunkowo stabilnej (niezmieniającej się w dużym zakresie) ilości energii elektrycznej produkowanej na świecie, wskazuje na trend zmian, jakie zachodzą w branży.

3

Europa
Produkcja energii elektrycznej w Europie, w maju 2015 roku wyniosła 264,2T Wh:
• co za tym idzie, jest to wynik o 1,6T Wh wyższy niż w maju roku 2014, czyli o 0,6%
• jednakże, jest to o 3,2 TWh mniejsza produkcja energii niż w miesiącu poprzednim
• produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych zmniejszyła się o 7,7% czyli 9,1 TWh, w porównaniu do kwietnia 2015 r.
Całkowita produkcja od początku roku do maja wyniosła 1 454,9 TWh, z porównania do roku 2014 wynika, że:
• całkowita produkcja jest większa o 24,6 TWh (0,1%)
• produkcja z paliw kopalnych wzrosła o 15TWh (2,4%)
• produkcja energii elektrycznej z geotermii, wiatru, słońca i innych wzrosła o 19,8TWh (11,9%)
• obroty handlowe wzrosły o 9,2TWh (2,8%)

Poniższy wykres przedstawia produkcję energii elektrycznej w zależności od miesiąca (2013–2015 r.). Z racji umiarkowanego klimatu panującego w Europie, na wykresie widnieją mniejsze różnice w produkcji energii, w poszczególnych okresach. Głównie dotyczy to produkcji energii elektrycznej w miesiącach letnich, w porównaniu do wykresu światowego, produkcja ta jest znacznie niższa.

4

Kolejny wykres przedstawia źródła produkcji energii elektrycznej. Niepokojący jest fakt wzrostu zużycia do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu paliw kopalnych w 2015 roku, w porównaniu do 2014. Podobnie jak na wykresie globalnym, zauważalny jest wzrost użycia źródeł odnawialnych.

5

Polska

Produkcja energii elektrycznej w Polsce, w maju 2015 roku wyniosła 11 726 GWh:
• jest to wynik o 339 GWh wyższy niż w maju roku 2014, czyli o 0,6%
• jednakże, jest to o 168 GWh mniejsza produkcja energii niż w miesiącu poprzednim
• produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych wzrosła o 1,9% czyli 205 GWh, w porównaniu do kwietnia 2015 r.
Całkowita produkcja od początku roku do maja wyniosła 62 827GWh, z porównania do roku 2014 wynika, że:
• całkowita produkcja jest większa o 2 405 GWh (4%)
• produkcja z paliw kopalnych wzrosła o 1 425 GWh (2,6%)
• produkcja energii elektrycznej z geotermii, wiatru, słońca i innych wzrosła o 986 GWh (27,5%)
• obroty handlowe spadły o 442 GWh (4,1%)

Poniższy wykres przedstawia produkcję energii elektrycznej w zależności od miesiąca (2013–2015 r.). Tak jak w przypadku Europy, z racji umiarkowanego klimatu panującego w Polsce, na wykresie widnieją mniejsze różnice w produkcji energii, w poszczególnych okresach. Głównie dotyczy to produkcji energii elektrycznej w miesiącach letnich, w porównaniu do wykresu światowego, produkcja ta jest znacznie niższa.

6

Na kolejnym wykresie przedstawiono źródła produkcji energii elektrycznej. W porównaniu z wykresem światowym czy europejskim produkcja energii ze źródeł odnawialnych rośnie, ale nadal jej poziom jest bardzo niski. Wzrost produkcji energii elektrycznej można traktować dwojako, po pierwsze wynika on ze wzrostu gospodarczego i zwiększonego zapotrzebowania, który za sobą niesie. Z drugiej strony należy zastanowić się nad ideą zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, który postulowany był zarówno w Polityce energetycznej Polski 2020 jak i 2030. Jest to jednak temat bardzo obszerny i wymaga osobnego rozpatrzenia.

7

Pobierz cały raport!
http://www.iea.org/media/statistics/surveys/electricity/mes.pdf

Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia
Źródło: IEA STATISTICS, Monthly Electricity Statistics, May 2015