Szansa na nową ustawe OZE w kwietniu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podczas konferencji "Energetyka prokonsumencka - co to oznacza dla odbiorcy energii i spółek dystrybucyjnych?" Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki poinformował, iż realnym jest aby poselski projekt ustawy został najpóźniej w kwietniu przyjęty przez parlament.

Szybkie uchwalenie ustawy Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz Ustawa o Odnawialnych Źrodłach Energii ma znaczenie dla uniknięcia kar ze strony Komisji Europejskiej. 7 marca Komitet Stały Rady Ministrów zapoznał się po raz pierwszy z projektami ustaw wchodzących w skład „trójpaku” energetycznego. Kwestie sporne mają zostać rozwiązane na wyższym szczeblu, następnie ustawy ponownie wrócą pod obrady Rady Ministrów.
Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz poinformował, że nie zostały jeszcze w pełni ustalone wysokości wsparcia dla poszczególnych odnawialnych źródeł energii. Wiceszef komisji, poseł Andrzej Czerwiński zaznaczył, że nie ma jeszcze stanowiska rządu do tej ustawy, dlatego komisja gospodarki powinna się zająć dokumentem po 20 marca.
Opóźnienia wynikają także z konieczności zgody głównych producentów energii na wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku energetycznym. Jak dotąd, pakiet ustaw Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz Ustawa o Odnawialnych Źrodłach Energii znajduje się dopiero na poziomie Stałego Komitetu Rady Ministrów, natomiast resort gospodarki zajmuje się w tej chwili wyłącznie małym trójpakiem. Dopiero po przyjęciu ustawy przez Komitet Rady Ministrów, ustawa może trafić do rządu i parlamentu. Te kroki zaplanowano na dzień 1.04.2013.

www.rynekinfrastruktury.pl

www.inzynierpv.pl
www.ekonomia24.pl