Szansa na więcej OZE w transporcie? Powstaje Strategia Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce

Trwają prace nad założeniami Strategii Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce. Komitet ds. Nowej Mobilności powołany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), podda projekt strategii szerokim konsultacjom z administracją centralną i samorządową, biznesem i trzecim sektorem, a pierwsze wyniki prac powinny zostać ujawnione w połowie 2022 roku. Jakie będą podstawowe założenia dokumentu?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

stacja ładowania samochodów elektrycznych

Podziel się

Celem Komitetu powołanego w maju 2021 roku jest intensyfikacja działań na rzecz rozwoju nowych form transportu w polskich miastach, takich jak współdzielenie pojazdów lub podróży, integracja systemów transportowych oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w sektorze motoryzacji, w tym systemów jazdy autonomicznej. W skład Komitetu wchodzi obecnie 18 firm i organizacji, w tym Arval Service Lease Polska, PANEK CarSharing, Uber Poland, 4Mobility, Vooom, Stowarzyszenie Mobilne Miasto, Mercedes-Benz Polska, KIA, Veolia, Hyundai Motor Poland, ARC Europe Polska, E.ON Polska, IDIADA, Air Products, AVE Mobility, Strategy Engineers, stacjeładowania.com i OVERCOME.

Strategią Rozwoju Nowej Mobilności w Polsce będzie pierwszym, kompleksowym dokumentem zawierającym propozycje pozwalające na wdrożenie nowego standardu transportowego w Polsce do 2030 roku. Obecnie mobilność to nie tylko środki transportu, ale także usługi mobilności pozwalające skorzystać z łatwo dostępnego oraz dogodnego środka transportu, takiego jak auto, rower, skuter czy hulajnoga. Kluczowych jest kilka zasad tj. korzystać, a nie posiadać, współdzielić środki transportu, mieć dostęp do różnych form transportu w wygodny sposób, np. w ramach hubów mobilności, najlepiej zintegrowanych w jednej aplikacji, przyjaznych środowisku, a więc bazujących na zrównoważonych napędach. 

Polska stoi w korkach

Polski park pojazdów, jeden z największych w Europie, liczy obecnie ok. 19 mln sztuk. W ciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju przybyło ponad 7 mln samochodów. Znaczną część z nich stanowią wysokoemisyjne pojazdy używane. Według danych IBRM Samar, w sierpniu 2021 roku średni wiek importowanych do Polski samochodów wyniósł rekordowe 12 lat. Przekłada się na rosnące zatory drogowe, pogorszenie jakości powietrza oraz ograniczenie przestrzeni dla mieszkańców. Ponadto, stale rosnąca urbanizacja w obrębie dużych miast wpływa na coraz większe zagęszczenie w komunikacji miejskiej. 

Założenia strategii i nowa definicja Nowej Mobilności

Znamy kilka założeń powstającego dokumentu. Przewiduje się m.in. minimum 3 różne usługi współdzielonego transportu i 10 mln użytkowników nowych form mobilności w 150 miastach Polski, a także 50-procentowy udział samochodów w pełni elektrycznych we wszystkich flotach carsharingowych do 2030 roku. 

W ramach dotychczasowych prac wyznaczono sześć punktów, które będą stanowiły cele strategiczne projektu. Do 2030 roku liczba użytkowników współdzielonych środków transportu w Polsce sięgnie 10 mln, udział samochodów elektrycznych we flotach carsharingu wzrośnie do 50 proc., a w każdym ze 150 polskich miast będą dostępne minimum 3 usługi mobilności współdzielonej. Udział energii z OZE w zasilaniu elektrycznych flot współdzielonych zwiększy się do 85 proc., a na polskie drogi wyjedzie co najmniej 100 tys. współdzielonych pojazdów samoobsługowych. 

Jedna z dotychczas podjętych uchwał Komitetu PSPA zawiera propozycję definicji Nowej Mobilności, która może znaleźć się polskim porządku legislacyjnym. Komitet przyjął definicję o następującym brzmieniu: “Nowa Mobilność to usługi transportu umożliwiające przemieszczanie się przy użyciu współdzielonych pojazdów w zorganizowanym systemie informatycznym, stanowiące uzupełnienie tradycyjnego transportu zbiorowego oraz realizujące ideę zrównoważonej mobilności”. 

Kluczowa jest zmiana nawyków 

Jak zauważają eksperci, ludzie są  coraz bardziej wygodni, szczególnie mieszkańcy miast. Samochody współdzielone czekają już przy ulicach. Takimi autami można przejechać krótsze lub dłuższe dystanse. Samochody współdzielone zmieniają też ekologię. Z 14-letnich diesli używanych przez 1 osobę, i to przez 5 proc. czasu w trakcie 24 godzin, coraz więcej osób przechodzi na auta ekologiczne, hybrydowe lub elektryczne, które są używane kilka razy na dobę przez wiele osób. 

Kluczem jest też efektywność systemu transportowego, zarówno w odniesieniu do liczby wykorzystywanych pojazdów, jak również innych cennych zasobów uszczuplanych przez funkcje transportowe, np. powierzchni przeznaczanych na parkowanie samochodów. Efektywność można zwiększyć poprzez upowszechnianie współdzielonej mobilności, organizowanie w miejsce parkingów multimodalnych hubów mobilności oraz łączenie transportu zbiorowego ze współdzielonym na cyfrowych platformach typu MaaS (Mobility-as-a-Service). 

Źródło: PSPA

Zobacz również