Za nami pierwszy tydzień organizowanej w Warszawie COP19, czyli Sesji Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Za cel postawiono sobie sporządzenie harmonogramu globalnych negocjacji, w celu międzynarodowego porozumienia.

Oprócz harmonogramu opracowana będzie forma porozumienia, oraz okres, przez jaki będzie obowiązywało. Szczyt ma tylko rozpocząć intensywne negocjacje na temat poprawy jakości klimatu, które będą trwały rok. Zakończą się porozumieniem w Paryżu. Wtedy też zakończy się Polska prezydencja COP (Conference of Parties). Co więcej, podczas sesji zostanie wypracowany i ujednolicony system przesyłu informacji oraz klasyfikowania  działań w zakresie poprawy jakości środowiska. Równolegle do konferencji COP19 odbywa się CMP9, czyli 9 Spotkanie Stron Protokołu z Kioto.

Pierwszego dnia COP19, (tj. 11.11.2013r.) odbyło się uroczyste otwarcie konferencji. Ustalono terminarz obrad i organizację pracy.  Głównym tematem dyskusji było  to, że COP19 jest sponsorowane przez spółki węglowe.  Efektem rozmów była swego rodzaju deklaracja sporządzenia planu zmiany Polskiej gospodarki, by stała się ona bardziej przyjazna środowisku i nie utrudniała proekologicznej polityki klimatycznej. COP19 jest więc szansą  dla naszego rządu, na wykazanie realnej chęci współpracy.
Inne podejmowane dyskusje kończyły się podobnymi wnioskami: „Mamy opracowane plany wdrożenia odnawialnych źródeł energii. Potrzeba nam tylko pieniędzy!„ Nie obyło się również bez wykorzystania tajfunu na Filipinach, do podtrzymania zdania, iż klimat ciągle zmienia się na gorsze.  Padło również ważne dla Polaków pytanie: Co zamiast węgla? Dyskusja zdecydowanie się ożywiła, ponieważ ciągle wzrastająca świadomość ekologiczna Polaków (pokazana na przykładzie protestów przeciwko zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie) nie idzie w parze z interesami spółek węglowych wspieranych przez rząd. Dlatego właśnie Polska nie prezentuje się pod tym względem najlepiej w kręgach międzynarodowych. Temat ten dotyczy nie tylko naszego kraju. Zadawano też pytania jak inne kraje radzą sobie z ograniczeniem emisji GHG.  Naszą sytuację w tym temacie przedstawiła wiceminister środowiska i przewodnicząca polskiej delegacji na COP 19, pani  Beata Jaczewska: ”W ciągu 25 lat osiągnęliśmy ponad 2,5 krotny wzrost ekonomiczny, a jednocześnie nasza emisja gazów cieplarnianych spadła w tym okresie o 30-32 proc. To jest taka nasza historia sukcesu, którą mogą inne kraje naśladować i każdy może z tego skorzystać”.
Drugiego dnia szczytu, (tj 12.11.2013r.) naukowcy i ekolodzy spotkali się by obradować stricte nad redukcją wykorzystania węgla kamiennego. Jako przykład do dbania o środowisko posłużyła Warszawa, dumnie reprezentowana podczas inauguracji COP19,  przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Nazwała bowiem Polską stolicę jednym z najbardziej zielonych miast w Europie. Wspomniała też o pierwszym na świecie raporcie zrównoważonego rozwoju, który opublikowała właśnie Warszawa.
W czwartek, swoja postawę w stosunku do odnawialnych źródeł energii reprezentowały kolejno Niemcy, które podczas transformacji swojej gospodarki na bardziej ekologiczną, osiągnęli dynamiczny wzrost PKB, a także Francja.
Rząd Niemiecki oficjalnie podtrzymuje decyzje o rezygnacji z energii jądrowej  do 2020r, na rzecz odnawialnych źródeł energii. Rezygnują też z węgla, ze względu wysokie ceny tego surowca. W Niemczech, dynamicznie rozwija się energetyka wiatrowa (32 GW mocy zainstalowanych w 2012r.) oraz energia słoneczna. Na sesji COP19, za przykład postawiono niezależne energetycznie miasto  Feldheim (k. Berlina). Miasto posiada  43 turbiny wiatrowe  o wydajności 47,1 MW, oraz nowe sieci przesyłowe. Jak mówił burmistrz miasta Michael Knape, zainstalowane są tam nadążne systemy paneli słonecznych o mocy 2.2 MW. Ze spalania biomasy, uzyskują 4.3 kWh energii cieplnej.
Francja, której przedstawicielem na szczycie klimatycznym był Yves Marignac, zadeklarowała ze tylko częściowo odchodzi od energetyki jądrowej. Do tej pory energia jądrowa zaspokajała w 70%  krajowego zapotrzebowania na energię, co ma zostać zredukowane do 50%,a zamiast energii atomowej mają zostać rozwinięte odnawialne źródła energii. Co więcej, reprezentacja Francji głosiła o ponad dwukrotnym wzroście PKB, ograniczeniu emisji GHG, narzekając równocześnie na ciągle starą i przez to niekorzystną energetykę przemysłową.

W czwartek opracowano też „National Adaptation Programmes of Action”, czyli program działań, których powinny się podjąć kraje najsłabiej rozwinięte, aby przygotować się na  nowe warunki klimatyczne. Zadecydowano, o zwiększeniu wsparcia finansowego oraz technologicznego. Każde państwo, podczas szczytu deklarowało chęć zmian i rozwoju sektora gospodarki, który jest najbardziej wrażliwy na zmiany klimatu np: Kambodża- rolnictwo, Samoa – turystyka, Angola – rybołówstwo. Budżet, przeznaczony na realizacje tego programu to ok. 1.4 mln dolarów.
W sobotę, 16.11.2013r. w związku z COP19, odbył się ulicami Warszawy „Marsz dla Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej”.  Podczas marszu odczytywano postulaty, wobec negocjatorów i przedstawicieli rządów.
Pierwszy tydzień szczytu, okazał się bardzo udany pod względem organizacyjnym.  Odbyło się do tej pory ok. 700  spotkań i konferencji.   Codziennie na spotkaniach brało udział  ok. 5 tys. osób.  Jedyne na to narzekają delegaci i uczestnicy wydarzenia, to kolosalne ceny posiłków i napojów, z czego słynie od samego początku Stadion Narodowy.
Anna Będkowska
Źródła:
Oficjalna strona Premiera RP
Gazeta.pl,
www.allevents.in
www.nettg.pl