Rekordowy 2020 r.

Na rekordowe zyski branży szkła solarnego wpłynęły wyższe ceny produktu. Eksperci PV-Tech przeprowadzili analizę wyników finansowych czołowych firm takich jak Xinyi Solar i  Flat Glass Luoyang Glass. Okazuje się, że przychody i zyski rosły z roku na rok, nie tylko w 2020 r. Luoyang odnotował aż sześciokrotny wzrost zysku netto. Liderem na rynku pozostaje dalej Xinyi Solar. W 2020 r. przychody producenta wzrosły aż o 35 proc. do poziomu 15 mld dol., tym samym przełożyły się na większe o 85 proc. zysk (do 5 mld dol.).

PV-Tech wyjaśnia, że na sytuację w 2020 r. wpłynęły powstałe w wyniku COVID-19 ograniczenia w łańcuchu dostaw, szczególnie w odniesieniu do szkła solarnego i polikrzemu. Wystąpiły szczególnie w drugiej połowie ub. r. wraz ze wzrostem zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji ogniw i modułów. W listopadzie 2020 r. główni producenci modułów apelowali nawet do chińskiego rządu, aby interweniował w tej sprawie, twierdząc, że ceny szkła solarnego wymknęły się spod kontroli po ponad dwukrotnym wzroście cen w ciągu czterech miesięcy. Niektórzy dostawcy modułów wskazywali, że na rynku pojawiły się ceny szkła solarnego w wysokości 7,64 dol. za tonę

Niedobór szkła solarnego na rynku oraz wyższe ceny produktu wpłynęły na międzynarodowe rynki energetyki słonecznej. Mercom India zauważa, że niewystarczające zapasy szkła na rynku w Indiach wpłynęły negatywnie na tamtejszy przemysł fotowoltaiczny. Sytuacji nie pomogło cło antydumpingowe i wyrównawcze nałożone na przywóz teksturowanego i hartowanego szkła z Malezji (jest to odpowiedź na prośbę firmy Borosil Renewables, która jest jedynym producentem szkła solarnego w kraju). Utrudniło to małym producentom modułów konkurowanie z większymi graczami i spowodowało nierównowagę na indyjskim rynku energetyki słonecznej. Niedobór szkła solarnego w Indiach pojawił się w nieodpowiednim momencie, ponieważ deweloperzy spieszą się, aby ukończyć projekty, które zostały uziemione przez pandemię COVID-19.

Spadki w 2021 r.

Producenci spodziewają się spadku średnich cen szkła solarnego w 2021 r. Niższe stawki będą wynikać ze zwiększonej produkcji, ale i stopniowegoo odmrażania gospodarek. Większe spadki prognozuje się w drugiej połowie 2021 r., gdzie ceny mogą spaść do poziomu 4,58 dol. za tonę szkła (obecnie cena sięga nawet 6,57 dol.)

Firmy planują dalszy rozwój swoich zdolności produkcyjnych. Przykładowo chiński podmiot Flat Glass Group planuje zainwestować ok. 886 mln dol. w utworzenie sześciu kolejnych linii produkcyjnych, z których każda będzie miała przepustowość 1200 ton szkła w ciągu doby. Linie zostaną zainstalowane w dwóch fabrykach. Obecnie Flat Glass posiada zdolność do produkcji 8600 ton/dobę szkła solarnego.

Źródło: PV-Tech/Mercom India/PV Magazine

Redakcja GLOBEnergia