7 sierpnia tego roku po raz pierwszy odnotowano wygenerowanie takiej ilości energii elektrycznej z wykorzystaniem siły wiatru, która była w stanie zasilić całą Szkocję.

Osiągnięcie to zapewniło Szkocji miejsce pośród elity państw, w których przez długi czas energia elektryczna była generowana tylko z OZE. Kraje, którym udało się tego dokonać, to Costa Rica, Dania oraz Portugalia.

Zasadniczo ponad połowa energii elektrycznej w Szkocji pochodzi z OZE. Celem regionu jest osiągnięcie 100% udziału do 2020 roku. Aktualna pozycja Szkocji jako lidera OZE jest efektem blisko dekady usilnych działań, zmierzających w kierunku odstąpienia od paliw kopalnych.

Nissan Leaf w Szkocji

Auto elektryczne Nissan Leaf w Szkocji, źródło: Green Car Reports

Szkocja posiada duże zasoby gazu ziemnego oraz ropy naftowej, niemniej Szkoci doszli do wniosku, że źródła te wkrótce się skończą, co oznacza, że należy szukać alternatywnych rozwiązań.

Warto zaznaczyć, że w Szkocji nigdy nie podważano stwierdzenia, iż zmiany klimatyczne mają podłoże antropogeniczne. Niedawno zamknięto w Szkocji ostatnią elektrownię zasilaną węglem, zaś władze skrupulatnie wdrażają kolejne projekty OZE.

Niemniej Szkocja nadal jest zmuszona działać przeciw brytyjskiemu rządowi, który planuje zwiększyć znaczenie energetyki jądrowej oraz szczelinowania hydraulicznego w celu pozyskania nowych zasobów paliw kopalnych.

Efektem powyższej polityki jest obcięcie dotacji na systemy PV oraz lądowe elektrownie wiatrowe, co stanowi jeden z kilku czynników pogłębiających podział między Szkocją a pozostałą częścią Wielkiej Brytanii.

Ponadto większość mieszkańców Szkocji była przeciwna wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, czyli tzw. zjawisku „Brexit”, przewidując jego niekorzystny wpływ na sektor OZE w państwie, z uwagi na brak konieczności osiągnięcia celów energetycznych UE związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla.

Szkocja bezwzględnie stawia na odnawialne źródła energii. Obecnie władze Szkocji planują rozpowszechnienie OZE również w innych sektorach, takich jak ogrzewnictwo czy transport.

Opracowano na podstawie: Green Car Reports