Trzy projekty stworzone z myślą o czerpaniu energii z rzek i wody morskiej w Szkocji zostały nagrodzone funduszem w wysokości 1,75mln £.

 
Szczęśliwymi lokalizacjami okazały się Szetlandy, Clydebank oraz Glosgow. Szetlandy uzyskały wsparcie w wysokości 1,6mln £ pozwalające na dołączenie 225 gospodarstw domowych do istniejącej już sieci ogrzewania. Fundusz dla miasta Clydebank oraz Glasgow wyniósł po 75 000 £, zakłada on czerpanie energii z wody za pomocą pomp ciepła typu woda-woda.
 
W Clydebank fundusz umożliwi utworzenie sieci ciepłowniczej czerpiącej energię z dorzecza rzeki Clyde, miejscem inwestycji będzie osiedle Queens Quay utworzone na bazie obecnie istniejącej stoczni John Brown. 
 
W Glasgow pieniądze przeznaczone będą na rozwinięcie istniejącej sieci pobierającej ciepło z rzeki Kelvin, którego zadaniem będzie zaopatrywanie w ciepło zachodniego kampusu Uniwersytetu Glasgow a w szczególności budynków wchodzących w skład planowanego szpitala noszącego miano Western Infirmary.
 
Zgodnie z wypowiedzią Fergusa Ewinga Ministra Energii: „Wspieranie projektów dotyczących miejskich sieci ciepłowniczych przyczyniających się do zwiększenia popularności technologii niskowęglowej pomoże zmaksymalizować możliwości ekonomiczne sektora niskowęglowego w Szkocji.
Szacuje się, że ponad połowa zużycia energetycznego odpowiadającego za emisję niemal połowy całkowitej wartości emisji gazów cieplarniach w Szkocji przeznaczana jest na ogrzewanie- z tego względu konieczne jest podjęcie stosownych kroków.
Postępujący wzrost liczby domów oraz firm korzystających z niskowęglowych, niedrogich miejskich sieci ciepłowniczych przyczynia się do realizacji założenia rządu Szkocji, którego celem jest zwiększenie liczby przyłączy do tego typu sieci przed rokiem 2020.”
 
Firma Star Renewable Energy działająca w obszarze technologii niskowęglowych zlokalizowana w Glasgow przyczyniła się do popularyzacji pomp ciepła typu woda- woda w Norwegii w 2009 roku. Zgodnie z wypowiedzią Dave’a Pearsona, kroki podjęte przez rząd Szkocji są krokami w dobrym kierunku: „Drammen dzięki zmianie źródła ciepła z gazu na pompy ciepła zredukowało zużycie węgla oraz spowodowaną tym emisję o 80%. Działania podjęte przez szkocki rząd będą katalizatorem to podejmowania kolejnych działań w tym zakresie przyczyniających się do osiągnięcia celu zakładającego wyeliminowanie węgla jako źródła ogrzewania.”
 
Źródło: bbc.com