Szkoła Policealna Akademii Viessmann u progu nowego semestru

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W dniach 27-28 maja miał miejsce czwarty, w historii Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann, Kongres Słuchaczy szkoły.

Tym razem zbiegł się on z premierą nowych rozwiązań techniki grzewczej, które bezpośrednio po targach ISH Energy 2011 weszły do oferty na rynku polskim. W ramach ekspozycji urządzeń, Słuchacze mogli zapoznać się z ich budową oraz przeznaczeniem, a podczas wykładów – z trendami przyszłościowymi w branży grzewczej. To szczególnie ważne w przypadku Słuchaczy szkoły, którzy angażując się w 2 lata nauki, zdobywają lub podnoszą swoje kwalifikacje, aby zyskać przewagę na rynku i przygotować się do wdrażania przyszłościowych rozwiązań techniki grzewczej.
Wystąpienie Prezesa firmy Viessmann Pana Rolanda Krause podczas Kongresu Szkoły, poświęcone było m.in. trendom w rozwoju branży grzewczej, skutkującymi na charakter przyszłej pracy Słuchaczy.

Pan Prezes Roland Krause przedstawił także pozycję firmy Viessmann na rynku oraz perspektywy współpracy zawodowej dla Absolwentów szkoły.

Kongres Szkoły stanowił także okazję do wyróżnienia Słuchaczy za ponadprzeciętne zaangażowanie w doskonaleniu wiedzy i kwalifikacji.

A naszą branżę czekają znaczące zmiany, gdyż przewiduje się w najbliższych latach niemal całkowite zastąpienie kotłów stało- i niskotemperaturowych przez kotły kondensacyjne. Najbliższe lata to z kolei zastępowanie kotłów wiszących, mikroagregatami kogeneracyjnymi, które pozwolą w budynku jednorodzinnym pokryć potrzeb cieplne oraz energii elektrycznej. To także rozpowszechnienie zastosowania kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. W zakresie pomp ciepła pojawia się już dzisiaj szereg nowych rozwiązań, nawet dla temperatur roboczych powyżej 90oC.


Szkoła
z perspektywy absolwenta

Od początku powstania szkoły w 2003 roku, naukę ukończyło ponad 700 osób, z których część znajduje zatrudnienie w samej firmie Viessmann, a także w Salonach Firmowych i Firmach Partnerskich Viessmann lub też prowadząc własną działalność wykonawczą, bądź serwisową. Kolejne czekające nas rozpoczęcie nauki we wrześniu 2011 roku już dzisiaj spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów, najczęściej opierających swoją decyzję na doświadczeniu absolwentów.


Ekspozycja urządzeń pozwalała zapoznać się Słuchaczom podczas Kongresu, z ich budową i możliwościami zastosowania.

Z kotłami kondensacyjnymi z całą pewnością Absolwenci będą się stykać w swojej pracy zawodowej.

Nowe technologie, jak np. ogniwa fotowoltaiczne będą coraz powszechniej stosowane w naszym kraju.


Jakie perspektywy mają przed sobą absolwenci?
Gdy spojrzymy w dane Głównego Urzędu Statystycznego to okazuje się, że rynek budownictwa w Polsce od początku lat 90-tych, osiągnął swój najniższy próg koniunktury właśnie na przełomie lat 2002/2003, gdy zainaugurowała działalność szkoła Akademii Viessmann. Wówczas szkoła była promowana hasłem mówiącym o zdobyciu „zawodu z przyszłością”. 100 pierwszych słuchaczy, którzy bardzo szybko zapełnili „mury szkolne” w marcu 2003 roku, zakończyło naukę i trafiło na rynek pracy. Dzisiaj możemy im zarówno pogratulować trafnej decyzji jaką wtedy podjęli, jak i podziękować za zaufanie jakim nas wtedy obdarzyli.
W latach kolejnych te perspektywy były coraz lepsze wobec rozwoju budownictwa. A dzisiaj są cały czas doskonałe, ponieważ nowe budownictwo nadal będzie się rozwijać wobec deficytu mieszkaniowego w Polsce, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność modernizacji systemów grzewczych. Należy pamiętać, że aż 92% z 4 mln systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w Polsce nie spełnia wymagań pod względem efektywności i poszanowania środowiska naturalnego. W tym – pracujące 2 mln kotłów węglowych małej mocy, które powodują zanieczyszczenie powietrza szczególnie w dużych miastach i górskich miejscowościach wypoczynkowych. Do tego dochodzi duża już świadomość społeczeństwa o wpływie systemu ogrzewania na budżet domowy w aspekcie rosnących cen paliw. Program dotacji dodatkowo wspiera ogromne zainteresowanie stosowaniem kolektorów słonecznych. Wiele innych czynników jeszcze sprawia, że mało która branża ma przed sobą tak obiecujące perspektywy i w takim stopniu będzie potrzebować rzeszy fachowców.
Słuchacze szkoły pytani w 2011 roku o obecną działalność zawodową określili, że już 55% pracuje w branży grzewczo-instalacyjnej, a pozostała część dopiero w nią wkracza. Blisko połowa miała już sprecyzowane plany dla przyszłej pracy widząc się najczęściej w roli wykonawcy lub serwisanta. To co jest dodatkową korzyścią dla naszych Słuchaczy, to fakt spotkania się w ramach nauki aktywnych zawodowo fachowców, z absolwentami szkół średnich lub też osobami pracującymi w innym zawodzie. To po pierwsze oznacza wymianę wiedzy – jej przekazywanie przez doświadczonych kolegów, przyszłym adeptom branży grzewczej, a po drugie daje dodatkowe szanse zawodowe. Praktyka pokazuje, że bardzo często absolwenci współpracują ze sobą ściśle, a nawet zakładają wspólnie firmy wykonawcze, handlowe czy serwisowe.
Obecnie żegnamy się z kolejną grupą Słuchaczy, która w dniach 13-14 czerwca przechodziła państwowy egzamin zawodowy. Mamy nadzieję, że jak w poprzednich latach zachowamy bezapelacyjnie najwyższą zdawalność w kraju w naszym zawodzie spośród wszystkich szkół zawodowych (na poziomie 80-100% wobec średniej krajowej 20-30%). Czekamy na kolejną grupę, która już aktywnie zapisuje się na nowy jesienny nabór 2011 roku. Słuchaczom życzymy powodzenia w nauce, Absolwentom – bogatej kariery zawodowej, a Kadrze Nauczycielskiej – satysfakcji z wprowadzania na rynek kolejnych wysoko wykwalifikowanych fachowców.

Niespodzianką był niezmiernie ciekawy wykład gościa specjalnego – Pana Tomasza Zubilewicza, o zmianach klimatu i powiązaniach jakie zachodzą między nim, a techniką grzewczą
.
Uczestnicy Kongresu Szkoły otrzymali komplet materiałów dydaktycznych, pomocnych w podnoszeniu wiedzy i już obecnej lub przyszłej pracy zawodowej. Grono 100 osób utrwaliło swój udział w pamiątkowej fotografii.

Źródło: Viessmann